Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Ścieżki dydaktyczne – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Łagów – Dolina Łagowicy – Wąwóz Dule – Jaskinia Zbójecka”.
(5,5 km – 4 godziny)

Przystanki:

 • Rynek w Łagowie.
 • Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła.
 • Dolina rzeki Łagowicy.
 • Skały wapienne występujące we wschodniej części zbocza doliny Łagowicy.
 • Zabudowa mieszkalna przy ulicy Słupskiej i ulicy Dule.
 • „Wąwóz Dule” (zachodnie zbocze wąwozu – odsłonięcie geologiczne – pomnik przyrody nieożywionej).
 • „Jaskinia Zbójecka” (fragment wschodniego zbocza wąwozu Dule) – zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Cisowsko – Orłowińskim Parku Krajobrazowym „Cisów – Góra Września – Daleszyce”.
(10,5 km – 5 godzin)

Przystanki:

 • Rezerwat przyrody „Cisów” im.prof. Zygmunta Czubińskiego.
 • Pomnik poświęcony pamięci Powstańców Styczniowych i Partyzantów II wojny światowej.
 • „Rumowisko skalne” – pomnik przyrody nieożywionej (południowo-wschodnia, przyszczytowa część zbocza Góry Września).
 • Naturalne odnowienie jodłowe. Stanowisko roślin chronionych i rzadkich.
 • Zadrzewienie śródpolne – rodzaje i ich rola.
 • Czynniki degradujące środowisko (dzikie wysypisko śmieci).
 • Zabytkowy małomiasteczkowy układ urbanistyczny z XVI – XIX w.
 • Kościół parafialny p.w.św. Michała Archanioła w Daleszycach.

Wpisz interesującą Cię frazę