WARSZTATY W SALI EDUKACYJNEJ W SIEDZIBIE ZESPOŁU W KIELCACH ORAZ NA PRZYRODNICZEJ ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ WOKÓŁ SIEDZIBY:

Zajęcia w sali  dydaktycznej trwają od 1 do 2 godzin. Są przeprowadzane przy wykorzystaniu filmów, prezentacji multimedialnych, map, tablic i plansz dydaktycznych. Obejmują również obserwacje przy pomocy lup, lornetek. Podczas warsztatów staramy się rozwijać także wrażliwość twórczą dzieci poprzez angażowanie ich w różne zabawy przyrodnicze, prace plastyczne itp.

 

PRELEKCJE, POGADANKI I ZAJĘCIA WARSZTATOWE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH: 

Ta forma zajęć realizowana jest w szkołach, w uzgodnionych wcześniej  z nauczycielami terminach. Jest  dostosowana do wieku słuchaczy. Zajęcia trwają zazwyczaj 45 min tj. jedną godzinę lekcyjną.  Mają formę pogadanki przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz filmów.
W zależności od tematu mogą obejmować także część warsztatową. Na zakończenie prelekcji, w celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości organizujemy quizy z nagrodami.

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Czy chcesz poznać parki krajobrazowe  województwa  świętokrzyskiego.
 • Poznaj z NAMI walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.
 • Chronić co i jak i gdzie z naszych zajęć dowiesz się  – o formach ochrony przyrody w pigułce.
 • Strategie zwierząt na zimę (przygotowywanie mini karmników).
 • W jaki sposób chronimy przyrodę.
 • Witamy wiosnę.
 • Las i jego mieszkańcy.
 • Puszysta popielica – nocny duszek naszych lasów.
 • Wiewiórka ruda – skarb parków krajobrazowych.
 • Dokąd nocą tupta jeż.
 • Nasi podopieczni.
 • Dni Ziemi.
 • Rośliny lecznicze.
 • Jelonek rogacz – królem wśród chrząszczy.
 • Racjonalna gospodarka odpadami.

 

Dla nauczycieli i przewodników turystycznych:

 • Rola form ochrony przyrody w zachowaniu bogactwa przyrodniczego Gór Świętokrzyskich i Ponidzia.
 • Działalność Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
 • Edukacja Ekologiczna ZŚiNPK.
 • Charakterystyka walorów przyrodniczych i kulturowych terenów parków krajobrazowych woj. świętokrzyskiego.
 • Rola ścieżek dydaktycznych we współczesnym nauczaniu na przykładzie ścieżki dydaktycznej Kuźniaki – Hucisko.

WYCIECZKI PIESZE I AUTOKAROWO-PIESZE PO TERENACH ŚWIĘTOKRZYSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH I ICH OTULIN:

Pracownicy Oddziału Zespołu Parków w Kielcach zapewniają przewodnictwo na trasach ścieżek dydaktycznych wytyczonych na terenach Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych i ich otulin podczas pieszych rajdów i wycieczek autokarowych.  Termin wycieczki i jej trasa są uprzednio uzgadniane z nauczycielem. Kilkugodzinny pobyt w terenie jest źródłem niezapomnianych przeżyć i doznań dla każdego, komu bliskie są sprawy życia w zdrowym i pełnym zieleni środowisku. Podczas wycieczki, możliwe jest również poznanie bogatej historii regionu. Szczegółowy opis wycieczek znajdziecie Państwo w zakładce: Pobierz

 

Przykładowe trasy wycieczek:

 • Wycieczka po rezerwacie przyrody „Sufraganiec” położonym 3 km. od siedziby jednostki w Kielcach.
 • Wycieczka po Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym. Rajd Góra Kuźniacka- Hucisko.
 • Wycieczka po Cisowsko – Orłowińskim Parku Krajobrazowym. Rajd do rezerwatu „Białe Ługi” i ognisko w leśniczówce w Niwach Daleszyckich.
 • Wycieczka po Chęcińsko – Kieleckim Parku Krajobrazowym. Rajd Gałęzice – Chęciny.

 

Zajęcia w ośrodku edukacyjno-rekreacyjnym (leśniczówce) w Niwach Daleszyckich:

Są skierowane do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Trwają od 1 do 3 godzin i są prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury edukacyjnej zamontowanej na ścieżce, łączącej naukę z zabawą, obejmującej  m.in.  „światowidy” (sześciany zdobione motywami np.: pokrój – liść – owoc – kora drzewa); „wrzutki” –  ,,Jakie to drzewo”, ,,Jaki to ptak” (gra polega na wrzucaniu woreczków z odpowiednimi nazwami gatunków drzew/ptaków do otworów znajdujących się w konstrukcji); „zgaduj zgadulę” (gra służy do rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku. Składa się z 8 skrzynek, w których można umieścić dowolne przedmioty – ,,skarby przyrody”). Ponadto na ścieżce znajduje się niewielka ambona dla dzieci, stanowiąca dogodny punkt obserwacyjny oraz fotościanka, przy której każdy chętny może zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Zajęcia w ośrodku edukacyjno-rekreacyjnym dla starszej młodzieży mogą stanowić ostatni przystanek po warsztatach terenowych przeprowadzanych na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Dla młodszych uczniów organizujemy samodzielne warsztaty przyrodnicze z wykorzystaniem ww. infrastruktury.

 

Pliki do pobrania:

gora-kuzniacka-gora-perzowa

rezerwat-biale-lugi

sala-edukacyjna

sufraganiec

warsztaty-kulinarne

witamy-wiosne

prelekcje

Start typing and press Enter to search

Skip to content