Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych informuje, że realizuje operację pn:
„Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”

 

Kwota kosztów kwalifikowanych zadania w 2023 roku wynosi: 44 000,00 zł

 

Operacja mająca na celu rozpropagowanie wiedzy na temat tradycji chowu gęsi kieleckiej w małych gospodarstwach rolnych oraz zainteresowanie mieszkańców wsi przywróceniem tej tradycji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planuje się, że w wyniku realizacji zadania osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców wsi na temat tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym oraz zainteresowanie mieszkańców wsi przywróceniem tej tradycji,
  • zaznajomienie uczestników operacji z wiedzą teoretyczną dotyczącą historii chowu i rodzimych ras zachowawczych gęsi oraz praktycznym chowem gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW

w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content