Komórka organizacyjna E-mail Telefon
Dyrektor: Tomasz Hałatkiewicz th@pk.kielce.pl
41 3455880
Z-ca Dyrektora: Krystyna Wójcik-Daniluk kwd@pk.kielce.pl
41 3455880
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu: Beata Jakubczyk
 sekretariat@pk.kielce.pl
41 3455880
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Główny księgowy: Mariusz Szewczyk
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Główny specjalista ds. finansowych: Barbara Grządziela
 bgrzadziela@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Starszy księgowy: Agnieszka Pietras
 apietras@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Starszy księgowy: Martyna Smerdzyńska
 msmerdzynska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Samodzielne stanowisko ds. kadrowo-płacowych
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych:
Magdalena Drążczyk

 kadry@pk.kielce.pl

413455880 wew. 29
Sekcja ds. administracyjno-inwestycyjnych
Kierownik: Monika Gładki
mgladki@pk.kielce.pl
 41 3455880 wew. 30
882-837-677
Główny specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Beata Jabłońska bjablonska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
532-859-027
Starszy specjalista ds. inwestycyjno-administracyjnych: Jarosław Dąbrowski
jdabrowski@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 30
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Główny specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior
akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Kierownik: Katarzyna Wydrzyńska 

kwiech@pk.kielce.pl

519-485-591
Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Natalia Harabin

nharabin@pk.kielce.pl 

695-592-836
Główny specjalista ds. inwestycji: Stanisław Dymarczyk

sdymarczyk@pk.kielce.pl

 519-485-692
Specjalista ds. marketingu i promocji: Robert Pisarczyk

rpisarczyk@pk.kielce.pl

607-317-106
Oddział Zespołu Parków w Kielcach
Kierownik oddziału: Magdalena Bieńka-Michalik mmichalik@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 25
601-816-913
Główny specjalista ds. edukacji: Eliza Hłasko edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-028
Starszy specjalista ds. edukacji: Paulina Pytlas
edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.26
Specjalista ds. edukacji: Wiktoria Chrzanowska edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-161
Starszy Specjalista: Nina Szymańska
nszymanska@pk.kielce.pl
 573-794-174
Starszy specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych: Zbigniew Ptak  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji: Rafał Dusza
 rdusza@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
532-859-026
Oddział Zespołu Parków w Umianowicach
Kierownik oddziału: Maria Skrzypek mskrzypek@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-167
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych: Elżbieta Bednarska  ebednarska@pk.kielce.pl
41 3571711
604-603-260
Główny Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych: Anna Chwalik-Borowiec  achwalik@pk.kielce.pl
41 3571711
Główny specjalista ds. ochrony przyrody: Iwona Ziółkowska iziolkowska@pk.kielce.pl
41 3571711
Starszy specjalista ds. ochrony bioróżnorodności: Agnieszka Krzysztowska
ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
Specjalista ds. ochrony dóbr kultury: Wojciech Wilk  wwilk@pk.kielce.pl
41 3571711
 Specjalista po. koordynatora dostępności: Justyna Komisarczyk
  jkomisarczyk@pk.kielce.pl 41 3571711
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej: Alicja Adamczyk
aadamczyk@pk.kielce.pl 519-485-440
 Starszy strażnik: Jarosław Powałka
  ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
 Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji: Wioletta Kułaga
  ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
 Specjalista ds.organizacyjnych z obsługą recepcji: Iwona Szczepan
  ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
 Specjalista ds.edukacji z obsługą recepcji: Aneta Chyc
  ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
Wieloosobowe stanowisko ds. planów ochrony parków krajobrazowych
Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Marta Chrząszczyk mchrzaszczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
Adiunkt pełniący obowiązki specjalisty ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Paweł Kondej
pkondej@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Kierownik projektu: Piotr Wilk
 pwilk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
532-859-164
Z-ca kierownika projektu: Kamila Mazur
 kmazur@pk.kielce.pl
605-614-102
Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – Koordynator: Barbara Grządziela ksiegowosclife@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
888-770-338
Starszy specjalista ds. księgowych: Agnieszka Pietras apietras@pk.kielce.pl
41 3155880 wew. 31
605-186-101
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior  akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Główny specjalista ds. ochrony przyrody: Wojciech Sołtysiak
 wsoltysiak@pk.kielce.pl
532-859-162
Główny specjalista ds. ochrony organizmów wodnych: Dariusz Wiech dwiech@pk.kielce.pl
41 3571711
Starszy specjalista ds. ostoi siedliskowej: Kalina Adamczyk kadamczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Starszy specjalista ds. ostoi ptasiej: Marcin Słoma  msloma@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-166
Starszy specjalista ds. edukacji: Beata Angielska
 bbetkowska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.31
Starszy specjalista ds. ochrony wód: Andrzej Łukasik
 alukasik@pk.kielce.pl
41 3571711
605-735-104
Starszy specjalista ds. ochrona bioróżnorodności: Agnieszka Krzysztowska
ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
Specjalista ds. promocji: Robert Pisarczyk
rpisarczyk@pk.kielce.pl
41 3571711
607-317-106
Specjalista ds. wypasu i obsługi technicznej:
Bogusław Wojtasik

ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
698-322-137
Adiunkt po. specjalisty ds. monitorowania: Paweł Szczurkowski
pszczurkowski@pk.kielce.pl
607-315-105
Tel/fax Kielce sekretariat@pk.kielce.pl
tel. 41 3455880
fax. 41 3455191
Tel/fax Umianowice ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711

 

Start typing and press Enter to search