Komórka organizacyjna E-mail Telefon
Dyrektor: dr inż. Tomasz Hałatkiewicz th@pk.kielce.pl 41 3455880
Z-ca Dyrektora: Krystyna Wójcik-Daniluk kwd@pk.kielce.pl 41 3455880
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu: Beata Jakubczyk
 sekretariat@pk.kielce.pl 41 3455880
Sekcja ds. finansowo-księgowych
p.o. Głównego księgowego: Martyna Smerdzyńska ksiegowosc@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 28
Starszy księgowy: Agnieszka Pietras
 apietras@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 33
Księgowy: Monika Kubiec
 mkubiec@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 33
Starszy księgowy: Krzysztof Fierek  kfierek@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 33
Samodzielne stanowisko ds. kadrowo-płacowych
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych:
Magdalena Drążczyk

 kadry@pk.kielce.pl

413455880 wew. 29

Sekcja ds. administracyjno-inwestycyjnych
Kierownik: Monika Gładki
mgladki@pk.kielce.pl  41 3455880 wew. 30
882-837-677
Główny specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Beata Jabłońska bjablonska@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 32
532-859-027
Główny specjalista ds. inwestycji: Mariusz Świercz
mswiercz@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 30
Starszy specjalista ds. inwestycyjno-administracyjnych: Jarosław Dąbrowski
jdabrowski@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 30
Starszy specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Artur Kowalski
akowalski@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 34
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Główny specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior
akedzior@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 27
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Kierownik: Katarzyna Wydrzyńska 

kwiech@pk.kielce.pl

519-485-591
Główny specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Natalia Harabin

nharabin@pk.kielce.pl 

453-678-118
Główny specjalista ds. inwestycji: Stanisław Dymarczyk

sdymarczyk@pk.kielce.pl

 519-485-692
specjalista ds. kolejowych: Wojciech Purchała

wpurchala@pk.kielce.pl

607-317-106
Oddział Zespołu Parków w Kielcach
Kierownik oddziału: Magdalena Bieńka-Michalik mmichalik@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 25
601-816-913
Główny specjalista ds. edukacji: Eliza Hłasko edukacjakielce@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 26
532-859-028
Główny specjalista ds. edukacji: Paulina Pytlas
edukacjakielce@pk.kielce.pl 41 3455880 wew.26
519-485-461
Specjalista ds. edukacji: Wiktoria Chrzanowska edukacjakielce@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 26
532-859-161
Starszy Specjalista: Nina Szymańska
nszymanska@pk.kielce.pl  573-794-174
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych: Zbigniew Ptak  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 24
Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji: Rafał Dusza
 rdusza@pk.kielce.pl

41 3455880 wew. 27
532-859-026

Starszy specjalista ds. edukacji: Justyna Komisarczyk jkomisarczyk@pk.kielce.pl

413455880 wew. 26

Oddział Zespołu Parków w Umianowicach
Kierownik oddziału: Maria Skrzypek mskrzypek@pk.kielce.pl 41 3571711
532-859-167
Główny specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych: Elżbieta Bednarska  ebednarska@pk.kielce.pl 41 3571711
604-603-260
Główny Specjalista ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych: dr Anna Chwalik-Borowiec  achwalik@pk.kielce.pl 41 3571711
Główny specjalista ds. ochrony przyrody: Iwona Ziółkowska iziolkowska@pk.kielce.pl 41 3571711
Specjalista ds. ochrony dóbr kultury: Wojciech Wilk  wwilk@pk.kielce.pl 41 3571711
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach
Kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej: Alicja Adamczyk
aadamczyk@pk.kielce.pl 519-485-440
Recepcja
oep.umianowice@pk.kielce.pl 504-855-377
41 357-17-11
Starszy specjalista ds. ochrony bioróżnorodności: Agnieszka Krzysztowska akrzysztowska@pk.kielce.pl 41 3571711
 Specjalista ds. promocji i marketingu z obsługą recepcji: Wioletta Kułaga
  w.kulaga@pk.kielce.pl 504-855-377
 Specjalista ds.organizacyjnych z obsługą recepcji: Iwona Szczepan
  i.szczepan@pk.kielce.pl 504-855-377
 Specjalista ds.edukacji z obsługą recepcji: Aneta Chyc
  a.chyc@pk.kielce.pl 504-855-377
 Starszy strażnik: Bogusław Wojtasik
  ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
Wieloosobowe stanowisko ds. planów ochrony parków krajobrazowych
Specjalista ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Marta Chrząszczyk mchrzaszczyk@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 24
Specjalista ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Paweł Kondej
pkondej@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 24
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Kierownik projektu: Piotr Wilk
 pwilk@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 31
532-859-164
Z-ca kierownika projektu: Kamila Mazur
 kmazur@pk.kielce.pl 605-614-102
Główny specjalista ds. finansowo-księgowych – Koordynator: Barbara Grządziela ksiegowosclife@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 31
888-770-338
Starszy specjalista ds. księgowych: Agnieszka Pietras apietras@pk.kielce.pl 41 3155880 wew. 31
605-186-101
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior  akedzior@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 31
Główny specjalista ds. ochrony przyrody: Wojciech Sołtysiak
 wsoltysiak@pk.kielce.pl 532-859-162
Główny specjalista ds. ochrony organizmów wodnych: Dariusz Wiech dwiech@pk.kielce.pl 41 3571711
Starszy specjalista ds. ostoi siedliskowej: dr Kalina Adamczyk kadamczyk@pk.kielce.pl 41 3455880 wew. 31
605-745-103
Starszy specjalista ds. ostoi ptasiej: Marcin Słoma  msloma@pk.kielce.pl 41 3571711
532-859-166
Starszy specjalista ds. edukacji: Beata Angielska
 bbetkowska@pk.kielce.pl 41 3455880 wew.31
Starszy specjalista ds. ochrony wód: Andrzej Łukasik
 alukasik@pk.kielce.pl 41 3571711
605-735-104
Specjalista ds. monitorowania: Katarzyna Bień kbien@pk.kielce.pl 41 345-58-80
Specjalista ds. promocji: Robert Pisarczyk
rpisarczyk@pk.kielce.pl 41 3571711
607-317-106
Specjalista ds. wypasu i obsługi technicznej:
Jarosław Powałka

jpowalka@pk.kielce.pl 41 3571711
453-013-691
Tel/fax Kielce sekretariat@pk.kielce.pl tel. 41 3455880
fax. 41 3455191
Tel/fax Umianowice ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content