Komórka organizacyjna E-mail Telefon
Dyrektor: Tomasz Hałatkiewicz th@pk.kielce.pl
41 3455880
Z-ca Dyrektora: Krystyna Wójcik-Daniluk kwd@pk.kielce.pl
41 3455880
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu: Beata Jakubczyk
 sekretariat@pk.kielce.pl
41 3455880
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Główny księgowy: Mariusz Szewczyk
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Starszy specjalista ds. finansowych: Barbara Grządziela
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Księgowy: Agnieszka Pietras
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Samodzielne stanowisko ds. kadrowo-płacowych
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych:
Magdalena Drążczyk

 kadry@pk.kielce.pl

413455880 wew. 29
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Kierownik: Monika Gładki
mgladki@pk.kielce.pl
 41 3455880 wew. 30
882-837-677
Starszy specjalista ds. księgowych: Beata Jabłońska bjablonska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
532-859-027
Starszy specjalista ds. inwestycyjno-administracyjnych: Jarosław Dąbrowski
jdabrowski@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 30
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Główny specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior
akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Kierownik: Rafał Wiśniewski

rwisniewski@pk.kielce.pl

882-837-673
Starszy specjalista ds. marketingu i promocji: Katarzyna Wiech 

kwiech@pk.kielce.pl

 
Starszy księgowy: Beata Wierna

bwierna@pk.kielce.pl

 
Starszy specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Marek Orlef

morlef@pk.kielce.pl

 
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
Kierownik: Alicja Adamczyk
ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
 Starszy strażnik: Jarosław Powałka
  ponidzie@pk.kielce.pl  41 3571711
Zespół ds. edukacji
Kierownik: Magdalena Bieńka-Michalik mmichalik@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 25
601-816-913
Główny Specjalista: Maria Skrzypek ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-167
Główny Specjalista: Eliza Hłasko edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-028
Starsza Specjalista: Paulina Pytlas
edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.26
Strażnik: Wiktoria Porzucek edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-161
Zespół ds. ochrony przyrody
Główny specjalista: Iwona Ziółkowska iziolkowska@pk.kielce.pl
41 3571711
Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Paweł Kondej
pkondej@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Kierownik: Elżbieta Bednarska  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
604-603-260
Główny Specjalista: Anna Chwalik-Borowiec  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
Starszy Specjalista: Zbigniew Ptak  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
Starszy Referent: Wojciech Wilk  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Marta Chrząszczyk mchrzaszczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
Samodzielne stanowisko ds. turystyki i rekreacji
Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji: Rafał Dusza
 rdusza@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
532-859-026
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Kierownik projektu: Wojciech Sołtysiak
 wsoltysiak@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
532-859-162
Z-ca kierownika projektu: Tomasz Bania
 tbania@pk.kielce.pl
41 3571711
607-315-105
Koordynator ds. finansowo-księgowych: Barbara Grządziela ksiegowosclife@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
888-770-338
Specjalista ds. księgowych: Agnieszka Pietras apietras@pk.kielce.pl
41 3155880 wew. 31
605-186-101
Specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior  akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Specjalista ds. monitorowania: Piotr Wilk pwilk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
532-859-164
Specjalista ds. wypasu i obsługi technicznej:
Bogusław Wojtasik

ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
698-322-137
Specjalista ds. ostoi siedliskowej: Kalina Adamczyk kadamczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Specjalista ds. ostoi ptasiej: Marcin Słoma  msloma@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-166
Specjalista ds. ochrony przyrody: Kamila Mazur  kmazur@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
605-614-102
Specjalista ds. edukacji: Beata Bętkowska
 bbetkowska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.31
Specjalista ds. ochrony wód: Andrzej Łukasik
 alukasik@pk.kielce.pl
41 357-17-11
605-735-104
Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych: Dariusz Wiech dwiech@pk.kielce.pl
41 3571711
Tel/fax Kielce sekretariat@pk.kielce.pl
tel. 41 3455880
fax. 41 3455191
Tel/fax Krzyżanowice Średnie ponidzie@pk.kielce.pl
tel./fax 41 3571711

 

Start typing and press Enter to search