Komórka organizacyjna E-mail Telefon
Dyrektor: Tomasz Hałatkiewicz th@pk.kielce.pl
41 3455880
Z-ca Dyrektora: Krystyna Wójcik-Daniluk kwd@pk.kielce.pl
41 3455880
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu: Beata Jakubczyk
 sekretariat@pk.kielce.pl
41 3455880
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Główny księgowy: Mariusz Szewczyk
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Starszy specjalista ds. finansowych: Barbara Grządziela
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Księgowy: Agnieszka Pietras
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Księgowy: Martyna Smerdzyńska
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Samodzielne stanowisko ds. kadrowo-płacowych
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych:
Magdalena Drążczyk

 kadry@pk.kielce.pl

413455880 wew. 29
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Kierownik: Monika Gładki
mgladki@pk.kielce.pl
 41 3455880 wew. 30
882-837-677
Starszy specjalista ds. księgowych: Beata Jabłońska bjablonska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
532-859-027
Starszy specjalista ds. inwestycyjno-administracyjnych: Jarosław Dąbrowski
jdabrowski@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 30
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
Główny specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior
akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Kierownik: Katarzyna Wydrzyńska 

kwiech@pk.kielce.pl

519-485-591
Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych: Natalia Harabin

nharabin@pk.kielce.pl 

695-592-836
Główny specjalista ds. inwestycji: Stanisław Dymarczyk

sdymarczyk@pk.kielce.pl

 519-485-692
Główny specjalista ds. kolejowych: Marek Orlef

morlef@pk.kielce.pl

519-485-753
Specjalista ds. marketingu i promocji: Robert Pisarczyk

rpisarczyk@pk.kielce.pl

607-317-106
Oddział Zespołu Parków Krajobrazowych w Kielcach
Kierownik oddziału: Magdalena Bieńka-Michalik mmichalik@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 25
601-816-913
Główny specjalista: Eliza Hłasko edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-028
Starsza specjalista: Paulina Pytlas
edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.26
Specjalista: Wiktoria Chrzanowska edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-161
Starszy Specjalista: Nina Szymańska
nszymanska@pk.kielce.pl
 573-794-174
Starszy specjalista: Zbigniew Ptak  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
Starszy specjalista: Rafał Dusza
 rdusza@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
532-859-026
Oddział Zespołu Parków Krajobrazowych w Umianowicach
Kierownik ośrodka edukacji przyrodniczej: Alicja Adamczyk
ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
Kierownik oddziału: Maria Skrzypek ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-167
Główny specjalista: Elżbieta Bednarska  ebednarska@pk.kielce.pl
41 3571711
604-603-260
Główny Specjalista: Anna Chwalik-Borowiec  achwalik@pk.kielce.pl
41 3571711
Główny specjalista: Iwona Ziółkowska iziolkowska@pk.kielce.pl
41 3571711
Starszy specjalista: Agnieszka Krzysztowska
ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
Specjalista: Wojciech Wilk  wwilk@pk.kielce.pl
41 3571711
 Starszy strażnik: Jarosław Powałka
  ponidzie@pk.kielce.pl  41 3571711
Wieloosobowe stanowisko ds. planów ochrony parków krajobrazowych
Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Marta Chrząszczyk mchrzaszczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
Referent ds. planów ochrony parków krajobrazowych: Paweł Kondej
pkondej@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
Sekcja ds. realizacji projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Kierownik projektu: Piotr Wilk
 pwilk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
532-859-164
Z-ca kierownika projektu: Kamila Mazur
 kmazur@pk.kielce.pl
605-614-102
Koordynator ds. finansowo-księgowych: Barbara Grządziela ksiegowosclife@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
888-770-338
Specjalista ds. księgowych: Agnieszka Pietras apietras@pk.kielce.pl
41 3155880 wew. 31
605-186-101
Specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior  akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Specjalista ds. wypasu i obsługi technicznej:
Bogusław Wojtasik

ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
698-322-137
Specjalista ds. ostoi siedliskowej: Kalina Adamczyk kadamczyk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Specjalista ds. ostoi ptasiej: Marcin Słoma  msloma@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-166
Specjalista ds. ochrony przyrody: Wojciech Sołtysiak
 wsoltysiak@pk.kielce.pl
532-859-162
Specjalista ds. edukacji: Beata Angielska
 bbetkowska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew.31
Specjalista ds. ochrony wód: Andrzej Łukasik
 alukasik@pk.kielce.pl
41 3571711
605-735-104
Specjalista ds. ochrony organizmów wodnych: Dariusz Wiech dwiech@pk.kielce.pl
41 3571711
Specjalista ds. marketingu i promocji: Robert Pisarczyk
rpisarczyk@pk.kielce.pl
41 3571711
607-317-106
Starszy specjalista ds. bioróżnorodności: Agnieszka Krzysztowska
ponidzie@pk.kielce.pl 41 3571711
Specjalista ds. monitorowania: Paweł Szczurkowski
pszczurkowski@pk.kielce.pl
607-315-105
Tel/fax Kielce sekretariat@pk.kielce.pl
tel. 41 3455880
fax. 41 3455191
Tel/fax Krzyżanowice Średnie ponidzie@pk.kielce.pl
tel./fax 41 3571711

 

Start typing and press Enter to search