Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Dane teleadresowe – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Komórka organizacyjna E-mail Telefon
Dyrektor: Tomasz Hałatkiewicz th@pk.kielce.pl
41 3455880
Z-ca Dyrektora: Krystyna Wójcik-Daniluk kwd@pk.kielce.pl
41 3455880
Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu: Beata Jakubczyk
 sekretariat@pk.kielce.pl
41 3455880
Sekcja ds. finansowo-księgowych
Główny księgowy: Mariusz Szewczyk
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Starszy specjalista ds. finansowych: Barbara Grządziela
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Księgowy: Agnieszka Pietras
 ksiegowosc@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 28
Samodzielne stanowisko ds. kadrowo-płacowych
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych: Magdalena Drążczyk

 kadry@pk.kielce.pl

413455880 wew. 29
Sekcja ds. inwestycyjno-administracyjnych
Kierownik: Monika Gładki
mgladki@pk.kielce.pl
 41 3455880 wew. 30
882-837-677
St. specjalista ds. księgowych: Beata Jabłońska bjablonska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
532-859-027
Sekcja ds. kolejki wąskotorowej
Kierownik: Rafał Wiśniewski

rwisniewski@pk.kielce.pl

882-837-673
Sekcja ds. administracyjnych w Krzyżanowicach Średnich
 Kierownik: Andrzej Żądło
 ponidzie@pk.kielce.pl
 41 3571711
 Starszy strażnik: Jarosław Powałka
  ponidzie@pk.kielce.pl  41 3571711
Zespół ds. edukacji
Kierownik: Magdalena Bieńka-Michalik mmichalik@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 25
601-816-913
Główny Specjalista:  Maria Skrzypek ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-167
Główny Specjalista: Eliza Hłasko edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
532-859-028
Strażnik: Wiktoria Porzucek
edukacjakielce@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 26
Zespół ds. ochrony przyrody
Kierownik: Elżbieta Kościak przyroda@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 32
Gł.specjalista: Iwona Ziółkowska
 ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
Zespół ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych
Kierownik: Elżbieta Bednarska  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3571711
604-603-260
Gł. Specjalista: Anna Chwalik-Borowiec  ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
St. Specjalista: Zbigniew Ptak  ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
St. Referent: Wojciech Wilk  ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
Samodzielne stanowisko ds. turystyki i rekreacji
Starszy specjalista ds. turystyki i rekreacji: Rafał Dusza
 rdusza@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 27
532-859-026
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. projektu LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”
Kierownik projektu: Wojciech Sołtysiak
 wsoltysiak@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
532-859-162
Z-ca kierownika projektu: Tomasz Bania
 tbania@pk.kielce.pl
41 3571711
607-315-105
Koordynator ds. finansowo-księgowych: Barbara Grządziela ksiegowosclife@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
888-770-338
Specjalista ds. księgowych: Agnieszka Pietras apietras@pk.kielce.pl
41 3155880 wew. 31
605-186-101
Specjalista ds. zamówień publicznych: Agnieszka Kędzior  akedzior@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
Specjalista ds. monitorowania: Piotr Wilk pwilk@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 24
532-859-164
Specjalista ds. wypasu i obsługi technicznej: Bogusław Wojtasik
ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
698-322-137
Specjalista ds. ostoi siedliskowej: Joanna Posłowska
 jposlowska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
605-745-103
Specjalista ds. ostoi ptasiej: Marcin Słoma  msloma@pk.kielce.pl
41 3571711
532-859-166
Specjalista ds. ochrony przyrody: Kamila Mazur  kmazur@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31
605-614-102
Specjalista ds. edukacji: Dariusz Wiech
 ponidzie@pk.kielce.pl
41 3571711
Specjalista ds. ochrony wód: Andrzej Łukasik
 alukasik@pk.kielce.pl
605-735-104
Specjalista ds. promocji: Milena Bilewska
 mbilewska@pk.kielce.pl
41 3455880 wew. 31

 

Konsultant naukowy: Wojciech Szymański wszymanski@pk.kielce.pl
41 3571711
608-388-240
Tel/fax Kielce sekretariat@pk.kielce.pl
tel. 41 3455880
fax. 41 3455191
Tel/fax Krzyżanowice Średnie ponidzie@pk.kielce.pl
tel./fax 41 3571711

 

Wpisz interesującą Cię frazę