Grant pn. Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób
z niepełnosprawnościami realizowany w ramach  projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Opis przedsięwzięcia grantowego

Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną
dla osób
z niepełnosprawnościami”

 

Opis:

Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach realizuje przedsięwzięcie grantowe „Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”, finansowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest stworzenie dostępnej przestrzeni do cennych przyrodniczo obszarów Ponidzia dla wszystkich osób, niezależnie od wieku, niepełnosprawności i potrzeb. Realizacja jest przewidziana na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, jego otuliny oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.

   Wartość grantu: 519 946,18 PLN

Planowane działania w ramach grantu:

 • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników w zakresie pracy
  z osobami z niepełnosprawnościami,
 • audyt i dostosowanie strony internetowej,
 • audyt architektoniczny dostępności NPK,
 • zakup i instalacja pętli indukcyjnych, kamery na wieżę widokową,
 • zakup defibrylatora, lup elektronicznych, elektrycznych wózków inwalidzkich,
 • przygotowanie audioprzewodników i ulotek z tłumaczeniem w alfabecie Braille’a ,
 • opracowanie tablic przestrzennych w postaci płaskorzeźb,
 • zakup tyflomap,
 • stworzenie ogrodu sensorycznego i ogródka uprawowego.

 

 

                                                                                                                                                        

Start typing and press Enter to search

Skip to content