Cechą szczególną Parku i otuliny są ślady dawnej działalności górniczej i zabytki przemysłu.

Do najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych należą ruiny wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie, pochodzącego z XIX wieku i związanego z działalnością Stanisława Staszica oraz pozostałości, również XIX-wiecznego – zakładu wielkopiecowego w Bobrzy z potężnym murem oporowym.

Liczne ślady po działalności górniczej najlepiej widoczne są w okolicach Miedzianej Góry, gdzie zachowały się zagłębienia po dawnych szybach kopalnianych, związanych z intensywną niegdyś eksploatacją rud miedzi.

Z innych zabytków dawnego przemysłu należy wymienić pozostałości pieca hutniczego w Kuźniakach – najmniejszego z XVIII – wiecznych wielkich pieców, znajdujących się na ziemiach polskich oraz ruiny zespołu odlewni z XIX wieku w Bliżynie.

Oprócz obiektów przemysłowych zachowały się także inne zabytki architektury – sakralnej i świeckiej. Zabytkowe kościoły znajdują się w Mniowie, Grzymałkowie, Chełmcach, Tumlinie i Strawczynie. Obiekty świeckie przetrwały w Bliżynie, Ostojowie, Rudzie Strawczyńskiej, Wólce Kłuckiej i Zagnańsku.

Na szczególną uwagę zasługuje Oblęgorek, gdzie zachował się pałacyk ofiarowany Henrykowi Sienkiewiczowi przez naród, w uznaniu jego zasług literackich. Obecnie znajduje się tam muzeum pisarza.

Start typing and press Enter to search

Skip to content