Logo ośrodek edukajci przyrodniczej
Logo Ciuchcia ponidzie
Logo life4delta
life_plus_przycisk
Logo fundusz europejski

Województwo Świętokrzyskie

Wybierz interesujący Cię Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Logo Unia
Herb
Logo BIP
Logo RDS
Logo wfosigw
Logo NFO
Logo Wrota
Logo woda
Logo Unia
Logo Unia

Start typing and press Enter to search

Skip to content