life_plus_przycisk
youtube_icon-icons.com_66802
facebook-parki

Aktualności

Informacja

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Godziny pracy Zespołu Parków 7:30 – 15:30

Wiele spraw można załatwiać telefoniczniedrogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne w siedzibie ZŚiNPK zostają tymczasowo odwołane.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: sekretariat@pk.kielce.pl lub telefonicznie: 41 345 58 80

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z komórkami organizacyjnymi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych:

https://www.pk.kielce.pl/kontakt/dane-teleadresowe/

Województwo Świętokrzyskie

Wybierz interesujący Cię Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Start typing and press Enter to search