Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Województwo Świętokrzyskie

Wybierz interesujący Cię Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)

Aktualności

Informacja

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Godziny pracy Zespołu Parków 7:30 – 15:30

Wiele spraw można załatwiać telefoniczniedrogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne w siedzibie ZŚiNPK zostają tymczasowo odwołane.

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą mailową na adres: sekretariat@pk.kielce.pl lub telefonicznie: 41 345 58 80

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z komórkami organizacyjnymi Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych:

https://www.pk.kielce.pl/kontakt/dane-teleadresowe/

Wpisz interesującą Cię frazę