Piknik z okazji „Dnia Ziemi”

 In Aktualności

W dniu 26 kwietnia b.r., w godzinach 10.00-13.00,  Nadleśnictwo Kielce,  Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska” oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zorganizowało na terenie otaczającym siedziby obu jednostek  Piknik z okazji „Dnia Ziemi’ 2024. Celem naszego edukacyjnego przedsięwzięcia było kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci oraz upowszechnianie wiedzy  o ochronie środowiska przyrodniczego. W imprezie wzięło  udział ok. 400 dzieci  z klas 0-III z kilku placówek oświatowych z terenu Kielc i okolic, aktywnie współpracujących z naszymi jednostkami. Do organizacji naszego edukacyjnego przedsięwzięcia  zostały zaproszone organizacje i instytucje zaangażowane w edukację,  w tym ekologiczną dzieci i młodzieży. Były to następujące podmioty: Departament Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Park Narodowy, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska w Kielcach, Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Zabawek i Zabawy, Fundacja Odzyskaj Środowisko.  Każdy z nich przygotował  punkt tematyczny z atrakcjami dla uczestników Pikniku, którzy w małych grupach (jedna klasa) z przewodnikiem odwiedzali każdy z nich. W rolę „przewodników grup” wcielili  się uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Mamy nadzieję, że nauka o ekologii poprzez zabawę przyniesie w  przyszłości wymierne efekty,  a dzieci będą aktywnie włączały się w ochronę otaczającej je przyrody.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji tej ekologicznej imprezy.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content