Wychowanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i dziedzictwa narodowego stanowi istotny element kształcenia społeczeństwa. Zadania z zakresu ekologicznej uwzględniono w licznych przepisach ustawowych a szczególną wagę tej problematyce nadano w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (art. 105.4).

Program edukacji ekologicznej realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego obejmuje różne formy współpracy ze szkołami, z których najbardziej akceptowane przez młodzież są prelekcje, quizy, wystawy oraz konkursy.

Nasi pracownicy zapoznają dzieci i młodzież z ochroną przyrody i środowiska oraz walorami parków krajobrazowych województwa i Polski.

Rocznie z różnych form edukacji ekologicznej prowadzonej przez pracowników merytorycznych Zespołu Parków korzysta kilkanaście tysięcy uczniów.

Start typing and press Enter to search

Skip to content