Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Edukacja – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Wychowanie młodzieży w poszanowaniu przyrody i dziedzictwa narodowego stanowi istotny element kształcenia społeczeństwa. Zadania z zakresu ekologicznej uwzględniono w licznych przepisach ustawowych a szczególną wagę tej problematyce nadano w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (art. 105.4).

Program edukacji ekologicznej realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego obejmuje różne formy współpracy ze szkołami, z których najbardziej akceptowane przez młodzież są prelekcje, quizy, wystawy oraz konkursy.

Nasi pracownicy zapoznają dzieci i młodzież z ochroną przyrody i środowiska oraz walorami parków krajobrazowych województwa i Polski.

Rocznie z różnych form edukacji ekologicznej prowadzonej przez pracowników merytorycznych Zespołu Parków korzysta kilkanaście tysięcy uczniów.

Wpisz interesującą Cię frazę