Ochrona czynna w Świętokrzyskich Parkach Krajobrazowych

 In Aktualności

W miesiącu kwietniu nasza jednostka rozpoczęła działania w ramach  projektu pn. „Ochrona popielicowatych (Gliridae) na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego”. Jest on kontynuacją projektu o tej samej nazwie realizowanego przez nas w latach 2015, 2016 oraz 2019. Naszymi partnerami są: Nadleśnictwo Daleszyce, Nadleśnictwo Łagów oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem projektu jest ochrona ssaków  z rodziny popielicowatych, zwanych również pilchowatymi na obszarze ww. parku krajobrazowego . Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach przystąpiliśmy do pracy w terenie. W pierwszym etapie nasze działania polegają na   oczyszczeniu budek lęgowych dla popielic zawieszonych w 2015 r. i 2016 r. w lasach Nadleśnictwa Daleszyce, Leśnictwo Sieraków i Włochy oraz Nadleśnictwa Łagów,  Leśnictwo Widełki (ok. 350 szt.).  Rozwieszamy również nowe budki  w lasach Lasach Daleszyckich (100 szt.). Jesteśmy już w połowie naszych prac. Fundusze na zakup budek Nadleśnictwo pozyskało od dwóch firm: Spirex Sarco sp. z o.o. i Gestra Polonia sp. z o.o. Wczoraj w Ośrodku Edukacyjno-Rekreacyjnym w Niwach Daleszyckich, wraz Nadleśnictwem Daleszyce, zorganizowaliśmy warsztaty podczas których pracownicy ww. firm pomagali w składaniu budek lęgowych dla popielic. Zostały one poprzedzone krótką prezentacją nt. ssaków z rodziny pilchowatych ze szczególnym uwzględnieniem popielicy szarej. W sierpniu zostanie przeprowadzona  inwentaryzacja budek lęgowych czyli przegląd stopnia ich zajętości i zbadanie liczebności populacji. Dzięki naszym działaniom zwiększymy różnorodność i liczbę schronień dla tej grupy zwierząt. Będziemy także mogli wskazać ewentualne zagrożenia oraz zaproponować sposoby ich ochrony. 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content