Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach – Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych znajduje się na obszarze Niecki Nidziańskiej (mezoregion Dolina Nidy), w regionie zwanym Ponidziem. Położony jest w północnej części Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, znanego z występowania: gipsów, wapieni, licznych rezerwatów przyrody chroniących unikalną roślinność stepową, przydrożnych figur i kapliczek, cennych zabytków kultury materialnej oraz urokliwych krajobrazów.

Szczególnie interesująca pod względem przyrodniczym, jest znajdująca się w bliskim sąsiedztwie Ośrodka, dolina rzeki Nidy tworząca na tym odcinku unikatową strukturę geomorfologiczną tzw. deltę śródlądową. Charakterystycznymi elementami jej krajobrazu są liczne meandry, starorzecza, zabagnienia i oczka wodne oraz porastające ten obszar podmokłe olsy i zadrzewienia nadwodne, będące ostoją ptaków wodno – błotnych.

Niewątpliwą atrakcję Ośrodka stanowi znajdujące się w obiekcie tzw. „Nidarium”. To ogromne wielkogabarytowe akwarium biotopowe o pojemności ok. 24 tys. litrów, które odzwierciedla życie panujące w rzece Nidzie. Dzięki temu mamy możliwość obserwacji i podglądania gatunków roślin i zwierząt występujących w ekosystemie wodnym.

Na terenie Ośrodka położona jest również zabytkowa stacyjka kolejki wąskotorowej „Umianowice”. Jej budynek został zaadoptowany na cele ekspozycyjne i rekreacyjne.

Kolejną atrakcją jest dawna wieża ciśnień. Znajduje się na niej taras widokowy, który stanowi doskonałe miejsce do prowadzenia obserwacji ornitologicznych i podziwiania rozległej doliny rzeki Nidy oraz panoramy okolic Umianowic.

Wędrując po terenie Ośrodka można usłyszeć pohukiwanie puszczyka czy nawoływanie sokoła, ptaków przebywających w wolierach, które z różnych powodów potrzebują naszej pomocy i opieki. Oprócz tych „dzikich” gatunków w specjalnych zagrodach dla zwierząt hodowlanych „na wybiegu prezentują się” zwierzęta gospodarskie: konik polski, krowa białogrzbieta, owce, kozy oraz różni przedstawiciele drobiu.

Różnorodność i bogactwo przyrody żywej i nieożywionej oraz zaplecze edukacyjne Ośrodka są doskonałą bazą do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Obcowanie z przyrodą sprzyja budowaniu i wspieraniu relacji młodego człowieka ze światem przyrody. Ideą zajęć edukacyjnych jest przybliżenie uczestnikom lokalnego świata przyrody, roślin i zwierząt oraz poznanie zależności istniejących między nimi a człowiekiem.

Malownicze krajobrazy, urozmaicone wielobarwną mozaiką pól, bogactwo przyrody żywej zachwycają oraz dają poczucie wytchnienia i odpoczynku. Wszystkich, którzy szukają ciszy i pragną „naładować się pozytywną energią”  zachęcamy do korzystania z dobrodziejstw natury i zapraszamy  do nas! 

Start typing and press Enter to search

Skip to content