1 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW

 In Aktualności

Międzynarodowy Dzień Ptaków został ustanowiony w 1906 roku, kiedy to ratyfikowano Konwencję o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 marca 1902 r. Polska przystąpiła do konwencji w 1932 r. Koordynatorem obchodów tego święta jest ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków, której partnerem w naszym kraju jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na rolę ptaków w przyrodzie i na zagrożenia z jakimi muszą się borykać oraz zachęcenie ludzi do podjęcia działań ochronnych na rzecz ptaków.
Na świecie jest około 10 tysięcy gatunków, z czego ponad 13% zagrożonych jest wyginięciem. W Polsce występuje ich ponad 400, a połowa z nich zakłada u nas gniazda i przystępuje do lęgu.
W tym dniu warto przypomnieć sobie, w jaki sposób możemy na co dzień pomagać tym niezwykłym stworzeniom.
Wspierajmy ptaki dokarmiając je, gdy w środowisku naturalnym brakuje pożywienia. Zawieszajmy dla nich budki, by ułatwić im zakładanie gniazd lęgowych. Wystawiajmy poidełka, by mogły ugasić pragnienie oraz zażywać kąpieli. Starajmy się tworzyć wokół siebie tereny przyjazne dla ptaków poprzez dobór roślin zapewniających im bezpieczne schronienie, pokarm i miejsce do gniazdowania.
Największym zagrożeniem dla naszych pierzastych przyjaciół jest ubożenie i utrata siedlisk przyrodniczych, spowodowana działalnością człowieka.
Zachowanie starych drzewostanów w lasach, przydrożnych alei drzew, śródpolnych miedz i zakrzaczeń oraz mokradeł i naturalnych dolin rzecznych, zapewnią im odpowiednie wymagania siedliskowe z możliwością odpoczynku, zdobycia pokarmu, znalezienia partnera do rozrodu i odchowania piskląt.  

Chrońmy ptaki, a one odwdzięczą się nam swoją obecnością i pięknym śpiewem.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content