Według podziału botanicznego obszar Parku położony jest na terenie Krainy Świętokrzyskiej (Okręg Łysogórski), tylko niewielki południowo-wschodni fragment znalazł się w granicach Krainy Miechowsko-Sandomierskiej (Okręg Staszowski).

Lasy stanowią jeden z głównych elementów w krajobrazie Parku. Zajmują one 63% jego powierzchni i 28% powierzchni otuliny. Główne typy siedliskowe występujące w Parku i otulinie to: las mieszany wyżynny, las świeży wyżynny, bór świeży i bór mieszany świeży.

Sosna i jodła – to główne gatunki budujące drzewostan. Występują odpowiednio na 60% i 25% powierzchni leśnych Parku i otuliny. Takie gatunki jak: olsza, dąb, buk, brzoza mają klikuprocentowy udział, a osika, wiąz, grab, jesion i klon stanowią jedynie domieszkę.

Obok zespołów roślinności leśnej w Parku występują zespoły roślinności torfowiskowej i turzycowiska, chronione w rezerwatach: torfowiskowym „Białe Ługi” i torfowiskowo-leśnym „Słopiec”. Z roślin chronionych stwierdzono w nich: rosiczkę okrągło i długolistną, storczyki – błotnego i szerokolistnego, tajężę jednostronną, wątlika błotnego, a z rzadkich wełniankę pochwowatą, żurawinę błotną, borówkę bagienną.

Na terenie Cisowsko-Orłowińskkiego Parku Krajobrazowego występuje ok. 745 gatunków roślin naczyniowych, z czego 54 podlegają ochronie prawnej. 15 gatunków zaliczanych jest do rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie kraju i 45 gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w regionie.

Rośliny występujące w Parku, objęte ochroną ścisłą to m.in.: wierzba borówkolistna, pełnik europejski, arnika górska, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, buławik mieczolistny.

Rośliny objęte ochroną częściową to miedzy innymi: widłaki – wroniec, goździsty, jałowcowaty i spłaszczony, goździk piaskowy, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, pomocnik baldaszkowaty, naparstnica zwyczajna, pokrzyk wilcza jagoda.

Z roślin określanych jako rzadkie i zagrożone w regionie rosną m.in: widłak spłaszczony, paprotnik kolczysty, narecznica grzebieniasta, tojad dziobaty, czosnek niedźwiedzi i siatkowaty, arnika górska, parzydło leśne, turzyca bagienna, goździk piaskowy, kruszczyk błotny i siny, śnieżyczka przebiśnieg, bodziszek żałobny, kosaciec syberyjski, miesięcznica trwała i tłustosz pospolity.

Do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin wpisanych jest 5 gatunków: wiśnia karłowata, wątlik błotny, sasanka wiosenna, wierzba borówkolistna i storczyk błotny.

Start typing and press Enter to search

Skip to content