Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Łagów – Dolina Łagowicy – Wąwóz Dule – Jaskinia Zbójecka”.
(5,5 km – 4 godziny)

Przystanki:

 • Rynek w Łagowie.
 • Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła.
 • Dolina rzeki Łagowicy.
 • Skały wapienne występujące we wschodniej części zbocza doliny Łagowicy.
 • Zabudowa mieszkalna przy ulicy Słupskiej i ulicy Dule.
 • „Wąwóz Dule” (zachodnie zbocze wąwozu – odsłonięcie geologiczne – pomnik przyrody nieożywionej).
 • „Jaskinia Zbójecka” (fragment wschodniego zbocza wąwozu Dule) – zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Cisowsko – Orłowińskim Parku Krajobrazowym „Cisów – Góra Września – Daleszyce”.
(10,5 km – 5 godzin)

Przystanki:

 • Rezerwat przyrody „Cisów” im.prof. Zygmunta Czubińskiego.
 • Pomnik poświęcony pamięci Powstańców Styczniowych i Partyzantów II wojny światowej.
 • „Rumowisko skalne” – pomnik przyrody nieożywionej (południowo-wschodnia, przyszczytowa część zbocza Góry Września).
 • Naturalne odnowienie jodłowe. Stanowisko roślin chronionych i rzadkich.
 • Zadrzewienie śródpolne – rodzaje i ich rola.
 • Czynniki degradujące środowisko (dzikie wysypisko śmieci).
 • Zabytkowy małomiasteczkowy układ urbanistyczny z XVI – XIX w.
 • Kościół parafialny p.w.św. Michała Archanioła w Daleszycach.

Start typing and press Enter to search

Skip to content