Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Dziedzictwo kulturowe – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Wielką wartością Parku i otuliny są liczne zabytki urbanistyki i architektury. Zalicza się do nich zabytkowe układy urbanistyczne Daleszyc, Łagowa, Rakowa i Dębna a także zabytkowe obiekty – XV-wieczne kościoły w Łagowie i Daleszycach (później przebudowany), XVII-wieczny kościół w Drogowlach i Szumsku, dwie świątynie z XVII w. w Rakowie, XVIII-wieczne kościoły w Bardzie i Cisowie, XIX-wieczny kościół w Zbelutce Starej i pochodzący z przełomu XIX i XX wieku drewniany kościół w Skorzeszycach.

Ciekawa jest też historia poszczególnych miejscowości. Łagów, początkowo gród królewski, a później biskupi, był ośrodkiem górnictwa i hutnictwa rud metali nieżelaznych. Pozostałości dawnego górnictwa kruszcowego rud ołowiu chronione są w Płuckach – pomnik przyrody nieożywionej. Czytelne ślady tej działalności przetrwały do dzisiaj w pobliżu rzeki Czarnej.

Raków to miejscowość zwana w XVII wieku stolicą arian. Po tych czasach pozostały tradycyjne nazwy, dom ministra zboru – jako obiekt zabytkowy oraz widoczne w terenie ślady lokacji dwóch kolejnych miast: Dębna i Rembowa.

Z pozostałych obiektów wymienić należy zabytkowe budowle ziemiańskie – XIX-wieczny zespół dworski w Słopcu i XVIII-wieczny zespół dworski w Szczecnie oraz zabytkowe budowle chłopskie – w Cisowie, Dębnie, Gęsicach, Górnie, Widełkach, Woli Jachowej, Zbelutce.

Wpisz interesującą Cię frazę