Mapa strony

Aktualności

7 grudnia,  przy siedzibie naszej jednostki w Kielcach, odbyły się pierwsze warsztaty w ramach „Akcji KARMNIK – obrączkowanie ptaków zimą”. Nasza jednostka wspólnie ze Stowarzyszeniem Psychoedukacyjno – Przyrodniczym  M.O.S.T. zorganizuje kolejne  spotkania  14 grudnia,  4 i 25  stycznia oraz  8 i 22 lutego 2019 roku.  Wspólne działania wpisują się w ogólnopolską akcję „KARMNIK 2018/2019”. Polega ona na chwytaniu ptaków w sieci ornitologiczne, rozstawiane w pobliżu miejsc ich regularnego dokarmiania a następnie obrączkowaniu. Jest to również doskonała metoda umożliwiająca określanie liczebności zimujących u nas ptaków. Ponadto celem projektu jest poznanie pochodzenia ptaków łapanych przy naszych karmnikach, badanie wpływu warunków atmosferycznych na kondycję ptaków oraz  określenie struktury wiekowej i płciowej w ciągu całego sezonu zimowego.  Dzisiaj, wczesnym rankiem zostały rozstawione sieci ornitologiczne. Pod czujnym okiem licencjonowanego obrączkarza Damiana Czajki i wolontariuszki – ornitologa Kingi Sobaś wyjmowano ptaki z sieci, a następnie poddawano pomiarom, obrączkowano i oczywiście wypuszczano.  Wszystkie dane dotyczące ptaków m.in.  długość skrzydeł i ogona, wiek i płeć  zapisywano. Bedą one przesłane do  Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. W nasze sieci wpadło 12 ptaków:  kowalik, sikora modra, dwie sikory ubogie i osiem bogatek.  Całej Akcji przypatrywały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ćmińsku,  które przyniosły również ziarno dla ptaków odwiedzających nasz karmnik. Uczniowie byli  zafascynowani  prowadzonymi przez nas działaniami. Być może udział w warsztatach pozwoli im w przyszłości zainteresować się szerzej ornitologią.

30 listopada br. z inicjatywy naszej jednostki, przy wydatnej pomocy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Wiślicy, podjęliśmy działania ochrony czynnej przy pomniku przyrody nieożywionej w Chotlu Czerwonym. Znajdujące się tu w obrębie progu skalnego długości 20 m oraz wysokości 4 m, piękne odsłonięcia gipsów wielkokrystalicznych, były przysłonięte przez samosiew drzew: głównie jesionów i robinii akacjowej. Dzięki przychylności władz samorządowych oraz miejscowej parafii rzymsko-katolickiej (właściciela gruntu), wspólnymi siłami, udało nam się usunąć drzewa i uporządkować teren wokół pomnika przyrody.
Działania ochrony czynnej pozwoliły na wyeksponowanie w całej okazałości, tych unikatowych w skali Polski formacji gipsów, charakterystycznych dla krajobrazu Ponidzia.
Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym Miasta i Gminy Wiślica za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji prac związanych z uporządkowaniem terenu wokół pomnika przyrody w Chotlu Czerwonym.

Zakończyliśmy prace związane z usuwaniem samosiewu drzew i krzewów, które wyrosły u podnóża odsłonięcia geologicznego, w obrębie nieczynnego wyrobiska kamieniołomu. Wykonane zabiegi ochrony czynnej sprawiły, że potężne i piękne, czerwone skały,  tzw. piaskowców tumlińskich, nie są już zasłonięte. Można je znów podziwiać w całej ich krasie – na 20 metrach wysokości. Geologiczny pomnik przyrody odzyskał wreszcie swoje pierwotne walory przyrodniczo – krajobrazowe.

11 listopada br. uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Powiatu Pińczowskiego zorganizowanej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.  W tym roku była ona wyjątkowa, gdyż świętujemy setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Naszą Ojczyznę.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Następnie w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przewodniczący Rady Powiatu Pan Ireneusz Gołuszka poprowadził uroczystą sesję Rady. Wprowadzeniem i nawiązaniem do wydarzeń historycznych z tamtego okresu było widowisko słowno – muzyczne przygotowane przez dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie. Kolejnym punktem obchodów była msza święta w kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Następnie uczestnicy przemaszerowali na Plac Konstytucji 3 Maja. Po ceremonii wciągnięcia na maszt flagi państwowej oraz odśpiewaniu hymnu państwowego, przewodniczący Rady, przywitał wszystkich uczestników, po czym odbyły się wystąpienia okolicznościowe przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich. Uroczystość  została zakończona złożeniem biało – czerwonych wiązanek przez delegacje samorządowców, organizacji społecznych, szkół oraz zakładów pacy.

19 października b.r. nasza jednostka uczestniczyła w jubileuszowej X – edycji rajdu edukacyjnego ,,Puszcza Jodłowa” zorganizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy. 4-osobowe zespoły ze szkół podstawowych pod opieką nauczycieli wędrowały niebieskim szlakiem Święta Katarzyna – Bodzentyn.  Po drodze na sześciu punktach uczestnicy rozwiązywali zagadki, pytania o tematyce przyrodniczej. Nie lada atrakcją było spotkanie ,,oko w oko’’ z myszołowem – podopiecznym sokolarni przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku . Na zakończenie odbyło się ognisko oraz uroczyste wręczenie nagród, dyplomów i drobnych upominków.

Pracownicy naszej jednostki uczestniczyli w Dniach Kreatywnej i Aktywnej Edukacji. Wydarzenie trwało od 25 do 27 października br., obfitowało w wykłady oraz animacje dla uczniów, nauczycieli i innych zainteresowanych. W czwartek zorganizowany został Kongres Aktywnej Nauki, podczas którego poruszono między innymi problem nowoczesnych technologii w szkolnictwie. W piątek dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego mogli wziąć udział w pokazach, warsztatach, przedstawieniach zorganizowanych przez różne instytucje m.in. Jura Park w Bałtowie, Ogród Botaniczny w Kielcach, Centrum Bajki w Pacanowie, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Nasza jednostka przygotowała ciekawe stoisko informacyjno-edukacyjne, którego bohaterem była popielica szara. Dzieci po wysłuchaniu ciekawostek na temat ,,malutkiego zwierzaka’’, z ogromnym zaangażowaniem wykonywały prace plastyczne, wykorzystując m.in. bibułę, kredki, plastelinę. Sobota była dniem otwartym dla rodzin z dziećmi.

W dniu 19 października nasza jednostka przygotowała  stoisko edukacyjne oraz krótką pogadankę  podczas festynu ekologicznego  pn. „Zaginiony świat naszej Ziemi”, który zorganizowało  Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. W imprezie wzięło udział  około 200 przedszkolaków. Tegoroczna – X edycja odbyła się pod hasłem: „Jerzyk – nasz skrzydlaty przyjaciel”.  Swoje stoiska edukacyjno-promocyjne  zorganizowały  również Nadleśnictwa Starachowice i Marcule.

W dniu 18 października 2018r. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zorganizował spacer krajobrazowy. Trasa prowadziła m.in.: przez rezerwat  krajobrazowy Karczówka oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina – Dalnia. Grupa uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Kielcach postanowiła włączyć się w tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu. W ramach współpracy w akcji uczestniczyli również pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Celem spaceru było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat krajobrazu, w tym jego historii oraz funkcji jakie pełni, a także jakie ma znaczenie w kształtowaniu przestrzeni i jakości naszego życia. Uczestnicy zapoznali się z historią górnictwa kruszcowego oraz z bogactwem przyrodniczym Karczówki. Każdy z nas powinien wiedzieć w jaki sposób kształtowany jest krajobraz, który nas otacza oraz co należy robić, aby go chronić w codziennym życiu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miły spacer i duże zaangażowanie.

16 października 2018 roku Dyrektor naszej jednostki wraz z pracownikami uczestniczył w sadzeniu  drzew na trzydziestolecie istnienia Przedszkola Samorządowego Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach.  Uroczystość ta zbiegła się z niedawno obchodzonym „Świętem Drzewa”.  Sadzenie drzew poprzedziła krótka pogadanka na ten temat skierowana do najmłodszych. Następnie przedszkolaki, przy pomocy dorosłych, wkopywały drzewka do ziemi. Mamy nadzieję, że uroczystość ta zapadnie im głęboko w pamięć, a drzewka ładnie się zazielenią na wiosnę.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału II edycji Europejskich Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji (EDKAE).
Nasza jednostka zorganizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży 26.10.2018 roku oraz 27.10.2018 dla młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, studentów oraz  pracowników instytucji edukacyjnych.
W imieniu organizatorów i naszej jednostki serdecznie zapraszamy.