Mapa strony

Aktualności

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach w dniu 23.03.2020 r. podpisał z Firmą KOMPLEXBUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kielcach, umowę na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice, gmina Kije.
Koszt budowy ośrodka – 19.700.000 zł.

Inwestycja powstanie na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego w bezpośrednim sąsiedztwie „śródlądowej delty Nidy” oraz kolejki wąskotorowej „Ciuchcia Expres Ponidzie”. Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej z 55 miejscami noclegowymi, salą edukacyjno-konferencyjną, pracownią projektowo-badawczą i miejscami noclegowymi dla naukowców i studentów realizujących projekty badawcze. Atrakcją ośrodka będzie „Nidarium” czyli akwarium wielkogabarytowe o pojemności 25 tys. litrów, pokazujące życie w środowisku rzeki Nidy. Zaplanowano również adaptację budynku stacji istniejącej kolejki z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne oraz przebudowę wieży ciśnień w celu wykorzystania do obserwacji ornitologicznych.

Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu jest przede wszystkim prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego, między innymi poprzez organizację terenowych warsztatów edukacji przyrodniczej, kilkudniowych pobytów w ramach „zielonych szkół”, plenerów fotograficznych i plastycznych, obozów naukowych, wycieczek krajoznawczych oraz zajęć rekreacyjnych.
Ośrodek będzie również miejscem organizacji konferencji naukowych, praktyk dla studentów kierunków przyrodniczych oraz realizacji projektów naukowo – badawczych związanych z ochroną środowiska przyrodniczego, a także przyjaznym i otwartym miejscem dla przyrodników, ekologów i turystów z kraju i zagranicy.

W dniu 6 marca ponownie, przy siedzibie naszej jednostki w Kielcach, odbyły się warsztaty w ramach „Świętokrzyskiej Akcji Karmnik – obrączkowanie ptaków zimą”. W nasze sieci ornitologiczne wpadły: 33 sikory bogatki, 1 modraszka i 2 czyże, 33 osobniki zaobrączkowaliśmy, a 3 to tzw. retrapy –  ptaki ponownie schwytane w miejscu zaobrączkowania. W akcji uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowinach.

W dniu 28 lutego ponownie, przy siedzibie naszej jednostki w Kielcach, odbyły się warsztaty w ramach „Świętokrzyskiej Akcji Karmnik – obrączkowanie ptaków zimą”. W nasze sieci ornitologiczne wpadło: 28 sikor bogatek, 8 modraszek i 1 sosnówka,  32 osobniki zaobrączkowaliśmy, a 5 to tzw. retrapy –  ptaki ponownie schwytane w miejscu zaobrączkowania. W akcji uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach.

7 lutego, ponownie, przy siedzibie naszej jednostki w Kielcach, odbyło się spotkanie w ramach „Świętokrzyskiej Akcji Karmnik – obrączkowanie ptaków zimą”. W nasze sieci ornitologiczne wpadło 16 ptaków: 12 sikor bogatek, 1 modraszka, 1 uboga i 1 czubatka i 1 sosnówka. 13 osobników zaobrączkowaliśmy, a 3 to tzw. retrapy –  ptaki ponownie schwytane w miejscu zaobrączkowania. Może liczba ptaków, które udało nam  się tego dnia odłowić nie była imponująca, ale za to był prawie cały komplet sikor.  W akcji uczestniczyli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictw Kielce, Zagnańsk, Daleszyce, Ostrowiec Świętokrzyski i Włoszczowa. Zdarzenie zarejestrowała TVP 3 Kielce.

Z okazji ,,Światowego Dnia Mokradeł” pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ”, zorganizowali warsztaty edukacyjne. Do tegorocznych obchodów, dnia 03.02 br., włączyli się nawet najmłodsi  tzn. dzieci z Przedszkola „Akademia Kreatywności” w Kielcach. Przedsięwzięcie nawiązywało do ustanowienia w irańskim mieście Ramsar Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych. Po wysłuchaniu pogadanki połączonej z prezentacją multimedialną pt. ,,Fauna i flora terenów podmokłych Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych”, nasi goście – najmłodsi miłośnicy przyrody, wykonywali opaski z wizerunkiem jednego z bohaterów spotkania – łosia. Na kolejne spotkania organizowane przez naszą jednostkę przez cały miesiąc luty SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

W dniu 2 lutego, już po raz 49, będziemy obchodzić  Światowy Dzień  Mokradeł zwany również Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych.
Ustanowiona data nie jest przypadkowa. Upamiętnia podpisanie Konwencji Ramsarskiej. Jej celem jest ochrona i zrównoważone użytkowanie mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Działania te stanowią wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie.
W związku z powyższym,  Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,  serdecznie zaprasza uczniów ze szkół oraz przedszkoli wraz z opiekunami do udziału w warsztatach pn. „Fauna i flora terenów podmokłych Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych”.  Zajęcia będą organizowane przez cały tydzień tj. 03-07.02.2020 r. Pragniemy je kontynuować do końca lutego.
Uczestnictwo należy zgłaszać osobiście lub na adres
e-mail:  edukacjakielce@pk.kielce.pl
W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: (41) 345 58 80 wew. 25 lub 26.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA

Pracownicy zespołu ds. ochrony krajobrazu przeprowadzili prace porządkowe wokół późnobarokowej figury św. Agaty z pocz. XIX wieku w Skowronnie Dolnym. Ten wpisany do świętokrzyskiego rejestru zabytków ruchomych obiekt, położony jest na stoku Garbu Pińczowskiego, nieopodal drogi gruntowej prowadzącej do rezerwatu „Skowronno”.
Teren wokół figury porośnięty był samosiewem robinii akacjowej i jeżyn. W jej pobliżu znajdowała się również zgromadzona w stertach biomasa.  W trakcie prowadzonych prac wycięto samosiewy i zebrano je wraz ze składowaną biomasą.
Dzięki przeprowadzeniu zabiegów porządkowych możliwy będzie dojazd do obiektu, co pozwoli na zdemontowanie figury, w celu przeprowadzenia prac renowacyjnych.

W dniu 10 stycznia br. uczestniczyliśmy w VII edycji Nocy Biologów zorganizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tego wieczoru wachlarz atrakcji był niezwykle szeroki. W ramach spotkania pracownicy naszej jednostki przygotowali interesujące wykłady, warsztaty, podczas których młodzi i starsi pasjonaci nauk przyrodniczych mogli wysłuchać różnych ciekawostek na temat gatunków chronionych oraz inwazyjnych fauny i flory, występujących na obszarach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się owce przywiezione z Ponidzia, ,,uczestniczki” realizowanego przez naszą jednostkę w latach 2014-2018, projektu Life+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. Grupa Sokolników Konnych „Rabiec” umożliwiła uczestnikom spotkanie ,,oko w oko’’ z ptakami drapieżnymi.  Firma Natur-Vit przedstawiła dobroczynne działanie ziół i owoców leśnych. Wszystkim naszym gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie podczas trwania Nocy Biologów.

Bocian biały (Ciconia ciconia)  jest gatunkiem ściśle chronionym. W naszym kraju gniazduje największa światowa populacja tych ptaków (ok 40 tysięcy par). Z roku na rok, ich liczebność, jednak maleje. Jednym z głównych zagrożeń dla gatunku jest zmniejszanie się liczby miejsc, dogodnych do lęgu. Z tego powodu Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, rozpoczął w 2019 r. inwentaryzację gniazd bociana białego na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Obserwowaliśmy i liczyliśmy gniazda wybudowane przez te ptaki na: drzewach, dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz na słupach linii elektrycznych.
Zadanie miało na celu ustalenie liczby gniazd, ocenę ich stanu technicznego oraz określenie stopnia ich wykorzystania do celów lęgowych.
Poza lustracją gniazd, pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, zorganizowali również cykl patroli ekologicznych, dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, w trakcie których przybliżano uczniom zagadnienia z zakresu biologii gatunku oraz roli bocianów w ekosystemie.
W 2019 roku przemierzyliśmy 38 sołectw  z terenu 5 gmin położonych na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego: gm. Michałów, Kije, Imielno, Złota oraz Wiślica. Udało nam się więc zinwentaryzować gniazda na ok. 40 % powierzchni parku. Docelowo zamierzamy przemierzyć cały obszar park wraz z otuliną, czyli 95 sołectw. Jest to więc przedsięwzięcie czasochłonne i wymagające dużego nakładu pracy. Już teraz wiemy jednak, że populacja bociana, na przemierzonym terenie, jest bardzo silna. Łącznie odnotowaliśmy 66 gniazd, najwięcej było ich w sołectwie Szczytniki, gmina Wiślica. Większość gniazd była zasiedlona, jednak  niektóre z nich, z powodu nadmiernego rozrostu koron drzew, na których zostały zbudowane, są opuszczone już od kilku lat. Być może, odsłonięcie gniazd, poprzez wykonanie prac pielęgnacyjnych, polegających na redukcji koron, spowodowałoby ich ponowne zasiedlenie. Zespół Parków, planuje więc w przyszłości,  we współpracy z innymi jednostkami (zakład energetyczny, straż pożarna), przeprowadzenie takich zabiegów ochronnych. Po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych na obszarze całego parku i otuliny, zamierzamy również zbudować kilka nowych platform, które posłużą do założenia nowych gniazd, co przyczyni się do zwiększenia liczby  lęgowisk gatunku.

Mamy nadzieję, ze dzięki temu uda się nam wzmocnić populację bociana białego i sprawić, że te sympatyczne ptaki, jeszcze częściej, będą wzbogacać swoimi pięknymi sylwetkami, krajobrazy łąk i mokradeł Ponidzia.

 

W dniu 18.12.2019 r. nasza jednostka zorganizowała akcję „Dokarmiamy zwierzęta leśne zimą”, w trakcie której, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kostomłotach i Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach, spacerując przyrodniczo-leśną ścieżką ,,Sufraganiec” mogły podziwiać atrakcyjne zakątki Leśnictwa Gruchawka, dowiedzieć się w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Na zakończenie imprezy ekologicznej, każdy uczestnik mógł się ogrzać i zregenerować siły przy ognisku.