Mapa strony

Aktualności

W dniach 02-07 lipca w miejscowości Zaborze gmina Morawica odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Wioska Indiańska”   Uczestnicy podzieleni byli na następujące grupy wiekowe:
–  do 5 lat – Młode wilki; do  6 lat – Bizony, Mustangi,  w przedziale wiekowym  7-9 lat – Czirokezi, Kruki, Lakota, Nawaho, a  10-13 – Apacze, Arapaho, Czarne Stopy, Cheyenne, Komancze, Szoszoni.
Zdobywali oni sprawności na 12 stanowiskach.  Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z łuku. Zajęcia pozwoliły dzieciom zapoznać się z różnymi rodzajami strzał i grotów oraz łuków indiańskich; prowadzący opowiedział o technikach polowań, czym różniły się strzały wojenne od strzał do polowania.  Przedstawiono  techniki wytwarzania grotów metalowych, krzemiennych, kościanych i lotek oraz łączenia elementów w gotowe strzały. Emocje wzbudzały także: ściana wspinaczkowa, mowa bębnów, tor wiszących przeszkód.
W trakcie opowieści przy ognisku Instruktorzy wprowadzili dzieci w świat Indian –  dowiedziały  się, jak nazywają się i wyglądają tradycyjne indiańskie domy, jak żyli, podróżowali i jakich narzędzi używali na co dzień, dlaczego malowali twarze w tradycyjne wzory i barwy. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także, kiedy Indianie rozpoczynali budowę mieszkalnego tipi, jak powstała tradycja malowania tipi, czym je malowano, co oznaczały wzory, z jakich elementów składa się tipi,  nauczyli się rozstawiać i składać tipi. Najmłodsi dowiedzieli się, jak wyglądał okres dzieciństwa u Indian, jakie były obowiązki, zabawy zabawki i relacje dzieci z rodzicami  i całym plemieniem.
Pracownik ZŚiNPK prowadził punkt pod tytułem „Tropami dzikich zwierząt”.  Po wysłuchaniu części teoretycznej „Mali Indianie”  samodzielnie przyporządkowywali na tablicach magnetycznych tropy poszczególnych zwierząt do ich obrazków. W drugiej części warsztatu prowadzący uczył uczestników warsztatów rozpoznawania odgłosów  dzikich zwierząt.

W dniach 27-28 czerwca, w siedzibie terenowej naszej jednostki na Ponidziu, odbyła się piąta, jubileuszowa edycja  warsztatów dla edukatorów z różnych jednostek zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, edukatorzy z Nadleśnictw,  Stowarzyszenia MOST oraz ZŚiNPK. Podczas pierwszego dnia warsztatów poruszono  zagadnienia z zakresu wykorzystania ziół w edukacji leśnej. Uczestnicy tegorocznej edycji zobaczyli  plantacje: rokitnika zwyczajnego, dzikiej róży oraz mięty należące do firmy Natur-Vit, zlokalizowane w okolicach Kliszowa. Zwiedzili również   laboratorium firmy oraz  zakład konfekcjonowania ziół w  Koperni. Podczas spływu kajakowego, na trasie Chroberz – Jurków, mieli okazję zobaczyć gniazda jaskółek brzegówek, przelatującego bielika, pustułki, kobuza, czaple siwe, pliszki żółte, samotniki i wiele innych gatunków. Wieczorem odbyło się spotkanie z poetą, regionalistą Adamem Ochwanowskim a następnie z przyrodnikiem Damianem Czajką, który opowiadał  o swojej wyprawie do Antarktyki. Drugiego dnia, pracownicy wcześniej wspomnianych jednostek uczyli się jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną a także  wykorzystywać dziedzictwo kulturowe w turystyce leśnej. Zwiedzili kościół pw. Św Tekli w Krzyżanowicach Dolnych oraz kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Zagości Starej. Zobaczyli szereg świątków bardzo  charakterystycznych dla krajobrazu  Ponidzia.  Ponadto, udział w warsztatach, umożliwił wymianę doświadczeń dotyczących  edukacji przyrodniczo-leśnej ale nie tylko.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za aktywny udział w warsztatach i  zapraszamy na kolejne w 2019 roku.

W dniach 25-26 czerwca b.r. pracownik zespołu ds. ochrony krajobrazu ZŚiNPK uczestniczył w IX Sympozjum ProGEO Poland 2018. W ramach wycieczki przedsympozjalnej, dnia 25 czerwca prawie 50 naukowców z różnych krajów świata podziwiało walory geologiczne Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. W Chotlu Czerwonym uczestnicy mogli zobaczyć jedne z największych kryształów gipsów wielkokrystalicznych w Polsce oraz depresję krasowo-denudacyjną powstałą przy udziale procesów krasowych. Wszystkich urzekła Dolina Skorocicka z wieloma rozwiniętymi formami krasowymi oraz licznymi odsłonięciami różnych odmian litofacjalnych gipsów.
Uroczyste otwarcie Sympozjum odbyło się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach. Podczas 3 dni obrad wygłoszono około 50 referatów i zaprezentowano 40 posterów. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z kilkudziesięciu krajów świata.

W dniach 18-20 czerwca b.r. dwóch pracowników ZŚiNPK wzięło udział w III Ogólnopolskim Szkoleniu „ED-ED na skrzydłach ważek”. Organizatorem spotkania był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Pierwszego dnia zaplanowano bardzo ciekawą grę terenową w pobliżu Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród”. Rozwiązując rozmaite zadania dotyczące Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz ważek wszyscy uczestnicy musieli odnaleźć drogę do mety. Wieczorem zorganizowano rowerowy warsztat terenowy do „Źródełka Objawienia”. Kolejnego dnia odbył się wykład na temat ważek , który został przeprowadzony przez dr Grzegorza Tończyka. Wszyscy uczestnicy zabrali kalosze oraz siatki entomologiczne, aby wyruszyć na poszukiwanie ciekawych okazów tej gromady owadów. Ostatniego dnia szkolenia odbyły się zajęcia edukacyjne na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, podczas których poruszono kwestie dot. edukacji ekologicznej.
Bardzo dziękujemy Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego za doskonałą organizację oraz wspaniałą atmosferę podczas warsztatów.

W trakcie lustracji terenu Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego zinwentaryzowaliśmy dwa, nowe stanowiska mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus). Jest to delikatna, wieloletnia roślina zielna, o drobnych, lejkowatych, purpurowo-liliowych kwiatach zebranych w jednostronne, szczytowe kłosy. Występuje głównie na wilgotnych łąkach, ugorach, w zaroślach i dąbrowach. W Kraju coraz rzadsza, objęta ścisłą ochroną gatunkową. Umieszczona jest na polskiej czerwonej liście w kategorii NT  bliska zagrożenia. Według Światowej Unii Ochrony Przyrody gatunek narażony na wymarcie (kategoria zagrożenia VU). Zagrożony głównie wskutek zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania łąk, ich osuszania i zaorywania. Ponadto zbierany dla swych pięknych kwiatów.
W XVI-XVII wieku mieczyki uznawane były za rośliny lecznicze, ich bulwy przykładano do trudno gojących się ran, służyły także jako składnik „napojów miłosnych”. Ponadto, zasuszone  noszono jako talizmany. Wierzono w ich magiczną moc, stanowiły więc nieodłączną część rycerskiej zbroi, ufano że potrafią odwrócić nieszczęście na polu walki.

Za nami, kolejny cykl  warsztatów edukacyjnych dotyczących jelonka rogacza – jednego z największych chrząszczy w Polsce. Udało nam się stworzyć interesującą serię zajęć terenowych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego.
W zakończonych właśnie pięciodniowych warsztatach, wzięło udział 150 uczniów z kolejnych pięciu placówek oświatowych z terenu województwa. Podobnie, jak w latach ubiegłych, zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną realizowano w sali edukacyjnej na terenie szkółki leśnej w Michałowie (obiekt Nadleśnictwa Pińczów), a część praktyczną w rezerwacie przyrody „Polana Polichno”.

Zajęcia terenowe kończyło zwiedzanie szkółki leśnej, gdzie  tak jak w latach ubiegłych, odbyły się ogniska z pieczeniem kiełbasek.

Dzięki dofinansowaniu przedsięwzięcia przez WFOŚIGW w Kielcach, mogliśmy zapewnić uczniom bezpłatny przejazd na warsztaty terenowe oraz zorganizować ogniska.

Uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe medale z jelonkiem rogaczem.

Placówki oświatowe dostały w prezencie, do posadzenia przed szkołą, sadzonki świerka.

Obie nagrody ufundowały Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Zakończyliśmy działania edukacyjne związane z realizacją projektu LIFE13 NAT/PL/00038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” .

Przez cztery dni czerwca od 11 do 14 trwały, ostatnie już w naszym projekcie, warsztaty edukacyjnie dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyło w nich osiem grup to jest 180 uczniów ze szkół
z  terenu woj. świętokrzyskiego. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę o obszarach Natura 2000, dowiedziała się o pożytkach płynących z hodowli owiec, poznała rośliny chronione hodowane na naszej plantacji, a nawet mogła uczestniczyć w nasadzaniu kilku gatunków ciepłolubnych roślin, wyhodowanych na naszym  poletku doświadczalnym. Wełniane rękodzieła w postaci bransoletek, pomponów oraz modele  dziewięćsiłu popłocholistnego, które dzieci zabrały ze sobą do domu będą nie tylko pamiątką, ale również inspiracją do interesowania się przyrodą i jej ochroną.
Łącznie podczas trwania projektu w zajęciach edukacyjnych wzięło udział ponad 2000 uczniów na wszystkich poziomach edukacji z różnych placówek oświatowych położonych na terenie województwa świętokrzyskiego.
Dlaczego chronimy murawy kserotermiczne? Co wydarzyło się w miocenie? Skąd się wziął na Ponidziu Pinocetus polonicus? Dlaczego lama pilnuje owiec? Jak często kwitnie dziewięćsił? Jak duże są kryształy gipsu?  Do czego służy pehametr? Czym jest bioróżnorodność i dlaczego jest ważna? Jak się robi wełnianą nitkę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań młodzi  uczestnicy warsztatów mogli  usłyszeć podczas naszych wspólnych spotkań.
Mamy nadzieję, że wszystkim uczestnikom warsztatów nazwa Ponidzie będzie się już zawsze kojarzyć z cennymi murawami kserotermicznymi oraz ciepłolubnymi dąbrowami, gdzie ochronę czynną, na tych rzadkich już dziś siedliskach przyrodniczych prowadzą  „pasące się” owce i kozy oraz cennymi  dla naszego regionu surowcami  mineralnymi, jak : gipsy krystaliczne występujące
w postaci „jaskółczych ogonów” czy   wapienie eksploatowane od setek lat na Garbie Pińczowskim i wykorzystywane w całej Polsce.

Tak jak planowaliśmy, pierwsze tegoroczne prace porządkowe w rezerwacie przyrody Skorocice, już za nami. Zabiegi ochronne rozpoczęliśmy w maju, ale kontynuujemy je nadal. Prace, pod naszym nadzorem, wykonywane są przy wydatnej współpracy z Urzędem Miasta i  Gminy w Wiślicy.
W rezerwacie jest pięknie, przejrzyście  i kolorowo. Odsłoniły się jego największe perełki – most skalny czy Jaskinia Dzwonów, przez którą najłatwiej dostać się do, największej w Polsce gipsowej Jaskini  Skorocickiej (280 m długości).
Wprawdzie sezon wegetacyjny w tym roku jest już mocno zaawansowany, i wiele gatunków roślin już przekwitło, to nadal można jeszcze podziwiać m.in. pięknie kwitnące łany ostnicy Jana.
Staramy się aby spacer Wąwozem Skorocickim dostarczał turystom i przyrodnikom  niezapomnianych wrażeń.

Rozpoczęliśmy przygotowania do międzynarodowej konferencji IX Sympozjum ProGEO.
W rezerwacie odbyła się wizja terenowa, w której uczestniczyli  pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Wiślicy, pracownicy ZŚiNPK oraz pracownik Instytutu Ochrony Przyrody  Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – współorganizator całego przedsięwzięcia.
Wyznaczyliśmy miejsca, w których wykonane zostaną zabiegi ochronne, tak aby odsłonić najpiękniejsze elementy tego geologicznego rezerwatu. Konferencja odbędzie się 25 czerwca 2018 r.

Nasza praca to również lustracje rzadkich i chronionych gatunków roślin. W tym roku szczególnie pięknie prezentują się obuwiki pospolite rosnące w rezerwacie przyrody „Wroni Doł” na obszarze Kozubowkiego Parku Krajobrazowego. Na uwagę zasługuje również sierpik różnolistny, gatunek krytycznie zagrożony w Kraju. Jego jedyne dwa stanowiska w Polsce, znajdują się w obrębie Niecki Nidziańskiej na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.