Mapa strony

Aktualności

To była już ostatnia w tym roku sesja warsztatów edukacyjnych dla młodzieży. Tym razem w zajęciach przez trzy dni października (3, 4 i 5) uczestniczyło ponad 150 osób- gimnazjaliści i młodzież ze szkół podstawowych.Zajęcia kameralne odbywały się w Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach, a obserwacje terenowe na stanowisku wypasu w Stawianach.

W zajęciach brała udział młodzież ze Złotej, Imielna i Jędrzejowa. Miała okazję poszerzyć swoją wiedzę o obszarach Natura 2000, hodowli owiec i przetwarzaniu wełny oraz zapoznać się z ekstensywnym wypasem owiec jako sposobem ochrony ksertotermicznychmuraw i światłolubnych dąbrów.

Pogoda nas nie rozpieszczała, ale wykonywanie modelu dziewięćsiłu popłocholistnego, tkanie bransoletek, czy wykonywanie pomponów z kolorowej włóczki okazało się zajęciem równie ciekawym jak poszukiwanie chronionych gatunków roślin i zwierząt w terenie.

 

28 września bieżącego roku Ponidzie podziwiała grupa młodzieży z Niemiec. Uczniowie przyjechali do nas z Technikum Leśnego w Zagnańsku, gdzie aktualnie odbywają tygodniową praktykę w ramach międzynarodowej wymiany szkolnej. Podczas tego krótkiego pobytu staraliśmy się pokazać „perełki” przyrodnicze Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Achy i ochy wywołały potężne drzewa: miłorząb japoński oraz platan klonolistny, rosnące na terenie parku podworskiego w Chrobrzu. Podobną reakcję wzbudziła sosna pospolita, aczkolwiek zupełnie niepospolita, na Wełczu.
Nasi goście mieli również okazję zobaczyć, jak poprzez wprowadzenie wypasu owiec i kóz prowadzimy ochronę czynną, której celem jest zachowanie najcenniejszych siedlisk przyrodniczych. Byliśmy m.in. w leśnictwie Michałów na ciepłolubnych dąbrowach oraz murawie kserotermicznej na „Serpentynach”, gdzie rośnie wiele chronionych i rzadko spotykanych gatunków roślin. Jednak po wzajemnej wymianie informacji okazało się, że mamy wiele wspólnych gatunków roślin i zwierząt, co dowodzi, że świat flory i fauny nie zna granic. W godzinach popołudniowych – „przyszli leśnicy”, pełni nowych wrażeń i doznań wyjechali z Ponidzia do Zagnańska.

W niedzielę, 1 października, na Stadionie w Kielcach, odbyła się impreza  myśliwych pn. „Hubertus Świętokrzyski”.  Była to już  XI edycja. Wzorem lat ubiegłych nasza jednostka miała swoje stoisko informacyjno-edukacyjne. Dopisała pogoda, dopisali mieszkańcy Kielc i okolic. Wszyscy świetnie się bawili. Najmłodsi mogli uczyć się poprzez zabawę: układanie puzzli z mapą przedstawiającą Świętokrzyskie i Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe, rozwiązując krzyżówki przyrodnicze czy wykonując z szyszek i plasteliny zwierzęta leśne. Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko bardzo dziękujemy.

Podjęliśmy starania  mające na celu objęcie ochroną w formie użytku ekologicznego nowego stanowiska dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus). Jest to roślina należąca do najrzadszych składników naszej flory, podlega ścisłej ochronie gatunkowej, wpisana została do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i umieszczona jest na Czerwonej liście z kategorią zagrożenia  CR tzn. gatunek krytycznie zagrożony. Odkryte, w miejscowości Pasturka, stanowisko charakteryzuje się bardzo dużą populacją gatunku, rośnie tutaj kilkadziesiąt kwitnących i owocujących osobników. Jedyne, znane dotychczas na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, stanowisko dyptamu jesionolistnego  znajduje się w rezerwacie przyrody „Grabowiec”, ale liczy tylko kilka osobników. Mamy nadzieję że uda nam się objąć ochroną tą liczną populację i zachować ten krytycznie zagrożony gatunek.

We wrześniu bieżącego roku odbywały się 25 Europejskie Dni Dziedzictwa. Powstały one z inicjatywy Rady Europy na wzór francuskich „Dni Otwartych Zabytków” zapoczątkowanych w 1984 roku. W Polsce zostały zorganizowane po raz pierwszy w 1993 roku. Celem ich organizacji jest upowszechnianie wiedzy o zabytkach i tradycjach kultury wśród społeczności lokalnej. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało „Krajobraz dziedzictwa – Dziedzictwo krajobrazu”.
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uczestniczył w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa poprzez przedstawienie prezentacji na temat naturalnego środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego w Parkach Krajobrazowych na Ponidziu w Muzeum Regionalnym w Pińczowie oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach – Filii w Busku-Zdroju. W obchodach uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz zainteresowani mieszkańcy Ponidzia.

W dniach 19 – 21 września b.r. trzech pracowników ZŚiNPK wzięło udział
w II Ogólnopolskim Szkoleniu Edukatorów „ED-EK na grzybach”. Organizatorem spotkania był Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych. Podczas szkolenia poruszono kwestie dot. edukacji ekologicznej połączonej z wykładami na temat grzybów oraz porostów. Wszyscy uczestnicy zabrali ze sobą kosze oraz kalosze, aby móc wyruszyć na zbiór grzybów w pobliżu Zielonej Szkoły w Schodnie. Razem z prof. dr hab. Wiesławem Fałtynowiczem oraz
dr Grzegorzem Fiodorowiczem rozpoznawaliśmy napotkane gatunki poszukując tych najrzadszych oraz najciekawszych. Pod koniec pierwszego dnia edukatorzy wzięli udział
w warsztatach papier-mache, podczas których każdy mógł spróbować swoich sił wykonując wybrane modele grzybów. Kolejnego dnia organizatorzy zaplanowali bardzo ciekawą i pełną emocji grę terenową w Szymbarku. Wszyscy uczestnicy musieli wykazać się sprytem, szybkością, orientacją w terenie oraz znajomością Kaszub rozwiązując zadania wskazujące drogę do mety.W ramach szkolenia zaplanowano również zwiedzanie Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich oraz wejście na wieżę widokową (wys. 35,6 m), z której rozciągała się panorama jezior wdzydzkich.
Szkolenie zakończyło się wystawą zebranych grzybów na rynkuw Kościerzynie.
Bardzo  dziękujemy Pomorskiemu  Zespołowi  Parków Krajobrazowych za wspaniałą atmosferę  i  perfekcyjną organizację warsztatów.

W dniu 24  września (niedziela) nasza jednostka uczestniczyła w V edycji imprezy organizowanej przez Lasy Państwowe  pn. „Dary Świętokrzyskich Lasów”. Tradycyjnie,  pierwszą częścią było grzybobranie, a grzybów w tym roku nie brakowało. Potem wszyscy spotkali się na ulicy Sienkiewicza, gdzie na specjalnie przygotowanej scenie odbyły się wybory „Króla i Królowej Grzybobrania”,    konkursy dla dużych i małych, które z  Edytą Nowicką z RDLP w Radomiu, poprowadziła nasza koleżanka Eliza    Hłasko.  Nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem  wśród dzieci i dorosłych.

„Nie śmieci – są surowce!” tak brzmiało hasło tegorocznej akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017. Za nami już 24 edycja, tej „wspólnej lekcji” poszanowania środowiska naturalnego. Stało się już tradycją, że nasi pracownicy razem z wychowankami Schroniska dla Nieletnich w Gackach promują inicjowanie działań, mających na celu dobro przyrody.
Tegoroczna akcja miała na celu sprzątanie terenu dawnej kopalni gipsu w Gackach, w obrębie, której znajdują się obiekty chronione w formie pomników przyrody nieożywionej, w tym między innymi „Jaskinia nad Stawem” w Leszczach.
Uczestnictwo w takich kampaniach jest doskonałym narzędziem, które uczy młodzież, pozytywnych postaw proekologicznych oraz uświadamia im, że „odpady” często nazywane niepotrzebnymi, „same w sobie” mogą stanowić wartościowy surowiec.

Już od kilku lat, we współpracy z Urzędem Gminy w Wiślicy, staramy się dbać o wygląd rezerwatu przyrody „Skorocice”, będącego ważnym punktem przystankowym na trasie niebieskiego szlaku turystycznego z Pińczowa do Wiślicy. Dno wąwozu, na szerokości 1,5-2m, jest regularnie wykaszane z płatów roślinności zielnej, a powstała dzięki temu ścieżka umożliwia turystom oraz miłośnikom przyrody, na swobodne dotarcie do najciekawszych, pod względem florystycznym i geomorfologicznym, miejsc rezerwatu.

W dniu 5 września 2017 r. została podpisana umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Gliwińskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Mariusza Goraja na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu planu ochrony Kozubowskiego Parku Krajobrazowego”.
Całkowity koszt zadania  360.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 324.000,00 zł.

logo_wfosigw_large