Mapa strony

Aktualności

16 października 2018 roku Dyrektor naszej jednostki wraz z pracownikami uczestniczył w sadzeniu  drzew na trzydziestolecie istnienia Przedszkola Samorządowego Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach.  Uroczystość ta zbiegła się z niedawno obchodzonym „Świętem Drzewa”.  Sadzenie drzew poprzedziła krótka pogadanka na ten temat skierowana do najmłodszych. Następnie przedszkolaki, przy pomocy dorosłych, wkopywały drzewka do ziemi. Mamy nadzieję, że uroczystość ta zapadnie im głęboko w pamięć, a drzewka ładnie się zazielenią na wiosnę.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału II edycji Europejskich Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji (EDKAE).
Nasza jednostka zorganizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży 26.10.2018 roku oraz 27.10.2018 dla młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, studentów oraz  pracowników instytucji edukacyjnych.
W imieniu organizatorów i naszej jednostki serdecznie zapraszamy.

W 2018 roku po raz trzeci organizowany jest Europejski Dzień Krajobrazu.
Krajobraz pełni różne role i funkcje w życiu człowieka, stanowi miejsce do życia, dostarcza zasobów i surowców niezbędnych do jego funkcjonowania. Harmonijny krajobraz sprzyja tworzeniu się więzi społecznych oraz powoduje, że człowiek silniej utożsamia się z otoczeniem. Krajobraz wpływa również na działalność twórczą i inspiruje do działania. Pomimo tak wielu ról, jakie pełni krajobraz dla człowieka, jego wartość jest wciąż niedoceniana i niedostrzegana.

Szczegółowe informacje na temat obchodów Dnia Krajobrazu w Polsce można uzyskać na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2018

Szczegółowe informacje dot. spaceru organizowanego przez ZŚiNPK w Kielcach oraz karta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania poniżej. Uczestnictwo prosimy zgłaszać na adres e-mail: ochronakrajobrazu@pk.kielce.pl  do dnia 17.10.2018 r., do godz. 14:00. Liczba osób ograniczona.

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie

informacje dot. spaceru krajobrazowego w dniu 18.10.2018

W dniu 10 października na zaproszenie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu nasza jednostka włączyła się w ogólnopolską akcję – „Święto Drzewa”. Dzieci, młodzież i nauczyciele ze szkół z Chrobrza oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Pińczów  i władz samorządowych posadzili ponad 100 sztuk drzew na terenie Zespołu Szkół. Kulminacyjnym momentem uczczenia tegorocznych obchodów akcji  było wsadzenie małego „Bartusia” – syna naszego dęba „Bartka” z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dla młodych miłośników przyrody zorganizowaliśmy stoisko informacyjno-edukacyjne. Uczniowie chętni do rozwiązywania różnych zagadek, rebusów z ogromną ciekawością i zainteresowaniem podchodzili do wspólnej zabawy.

W dniu 11 października br. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwami: Kielce, Chmielnik, Jędrzejów i Pińczów oraz Samorządową Instytucją Kultury Kasztelania w Kijach, zorganizowali Konkurs Pieśni i Piosenki Niepodległościowej, w ramach Festynu Edukacyjno-Historycznego „Leśną Drogą Ku Niepodległości”. Wydarzenie odbyło się w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach. Celem przedsięwzięcia było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. Komisja Konkursowa w składzie: reżyser Arkadiusz Szostak, z-ca dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Krystyna Wójcik – Daniluk, redaktor Leszek Ślusarski,   po przesłuchaniu 27 zespołów i podliczeniu punktów, wyłoniła najlepszych wykonawców. W kategorii szkoła podstawowa zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Małogoszczu, natomiast w kategorii szkoła ponadpodstawowa –  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. Cenne nagrody dla uczniów i ich opiekunów ufundowały Lasy Państwowe. Wydarzenie zwieńczył spektakl słowno – muzyczny „Leśną drogą do niepodległości” w reżyserii Arkadiusza Szostaka. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Konkursie.

 

7 października 2018 roku, w słoneczną niedzielę, na Stadionie Leśnym  w Kielcach, odbyła się dwunasta już edycja Hubertusa Świętokrzyskiego. Organizatorem imprezy był  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Polski Związek Łowiecki. Tradycyjnie nasza jednostka przygotowała stoisko informacyjno-edukacyjne, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i najmłodszych.

Zakończyliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących ochrony popielicowatych – interesującej i rzadkiej rodziny ssaków nadrzewnych. Celem edukacyjnym zadania pn. „Warsztaty edukacyjne – Ochrona popielicowatych na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” było zapoznanie uczniów z żyjącymi w Polsce i województwie świętokrzyskim, sympatycznymi gryzoniami z rodziny popielicowatych, ich biologią i ochroną oraz poszerzenie wiadomości na temat środowiska życia tych zwierząt.
W projekcie wzięło  udział 5 placówek oświatowych z terenu powiatu pińczowskiego, były to:

  1. Zespół Placówek Oświatowych w Górach Pińczowskich,
  2. Szkoła Podstawowa w Brześciu,
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie,
  4. Zespół Szkół w Motkowicach, gmina Imielno,
  5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Pińczowie.

Zajęcia prowadzone były w Niwach Daleszyckich, w Leśnictwie Sieraków, na terenie administrowanym przez  Nadleśnictwo Daleszyce.
W trakcie warsztatów, dzieci miały okazję poznać teren Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, a przede wszystkim zobaczyły naturalne siedlisko przyrodnicze charakterystyczne dla życia popielic. Poznały, zagrożenia jakie czyhają na te gryzonie w ich naturalnym środowisku, a także metody ich minimalizowania. Zobaczyły bowiem rozwieszone budki lęgowe, które stanowią jeden z praktycznych sposobów ochrony tej grupy zwierząt. Poznały również wyniki realizowanego, w latach ubiegłych przez naszą jednostkę, projektu przyrodniczego, dotyczącego ochrony tych drobnych gryzoni.
Na zakończenie warsztatów, każdy z uczniów biorący udział w zajęciach miał okazję upiec kiełbaskę przy ognisku, a dzieciaki zachwycone i szczęśliwe wracały do swoich domów.
Z tej formy edukacji skorzystało 150 uczniów.
Dofinansowanie przedsięwzięcia przez WFOŚIGW w Kielcach, stworzyło możliwość zapewnia uczestnikom warsztatów bezpłatnego przejazdu na teren C-OPK oraz zorganizowania ognisk
z poczęstunkiem.

W dniu 16 września nasza jednostka uczestniczyła w VI edycji imprezy edukacyjno – promocyjnej Lasów Państwowych pn. „Dary Świętokrzyskich Lasów”. Od wczesnego rana trwało wielkie grzybobranie. Następnie organizatorzy oraz partnerzy przygotowali na ul. Sienkiewicza piknik z atrakcjami związanymi z promocją skarbów natury kryjących się w świętokrzyskich lasach. Wyłoniono najlepszego grzybiarza, każdy miał możliwość degustacji zupy przygotowanej przez Grzegorza Russaka oraz prowadzono liczne konkursy. Na naszym punkcie informacyjno – edukacyjnym wszyscy uczestnicy poprzez wspólną zabawę (malowanie, układanie puzzli, formowanie z plasteliny leśnych zwierząt) mogli poznać walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe parków krajobrazowych. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Ogromne zainteresowanie wzbudził myszołowiec towarzyski, którego można było bliżej poznać, zrobić sobie zdjęcie oraz uzyskać informacje na temat sokolnictwa.

Kontynuujemy prace związane z zabiegami ochrony czynnej w obrębie obiektu. Do wycięcia pozostało jeszcze wiele drzew i krzewów, ale już obecnie można dostrzec efekty prowadzonych przez nas działań. Piękne, czerwone piaskowce widoczne są teraz nie tylko z bliska, ale można je  podziwiać również z pewnej odległości, ponieważ usunęliśmy dużą ilość, przysłaniającego ściany skalne, samosiewu.

9 września Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w porozumieniu z Panem Zbigniewem Kierkowskim – Starostą Pińczowskim oraz Panem Włodzimierzem Badurakiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów zorganizowali na terenie hali widowiskowo – sportowej w Pińczowie piknik rodzinny „Full Wypas”. Dyrektor naszej jednostki, witając przedstawicieli lokalnych włodarzy oraz wszystkich gości przypomniał, „że cztery lata temu na teren Ponidzia z Bieszczad przyjechały owce czarnogłówki, które jako żywe kosiarki pomagały nam prowadzić ochronę czynną w ramach realizacji projektu „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.
Celem wspólnej zabawy była promocja owczarstwa ekologicznego i zachęcenie „Nadnidziańskich Gospodarzy” do hodowli tych zwierząt. Podczas pikniku można było podziwiać koncerty: Górali Spiskich z zespołu regionalnego Honaj oraz Zespołu Pieśni i Tańca Furmani, którzy bawili zgromadzoną publiczność. Niewątpliwą atrakcję dla wszystkich stanowił pokaz strzyżenia owiec. Dodatkowo każdy miał możliwość degustacji regionalnych produktów, a zwłaszcza skosztowania gulaszu z jagnięciny, z Ponidzia. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Ochoczo i tłumnie, całymi rodzinami podchodzili do naszego punktu informacyjno – edukacyjnego. Wspólnie robiliśmy czapeczki „z jelonkiem rogaczem”, najmłodsi kolorowali malowanki, formowali z plasteliny zwierzęta czy też układali puzzle.  Odważniejsi kręcili przyrodniczym kołem fortuny i odpowiadali na pytania zadawane przez naszego kolegę. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymywali drobne pamiątkowe upominki.
Mamy nadzieję że mieszkańcy Ponidzia, fantastycznie bawili się i miło spędzili to ciepłe, wrześniowe, niedzielne popołudnie.