Mapa strony

Aktualności

W dniu 15 lutego 2018 r. w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną TERA GROUP Sp. z o.o. z Kielc, reprezentowaną przez Prezesa Pana Konrada Śmierzyńskiego i Viceprezes Panią Paulinę Bogdał-Śmierzyńską, na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.
Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi: 338 250,00 zł.

Wspólnie z wychowankami ze Schroniska dla Nieletnich w Gackach, którzy regularnie włączają się do współpracy w ramach różnych akcji związanychz ochroną przyrody, rozpoczęliśmy zabiegi ochrony czynnej przy pomniku przyrody „Odsłonięcie geologiczne” w Gackach. Jest to niewielkie wzniesienie wysokości ok. 12 m, długości ok. 50 m, w którym  odsłaniają się pięknie wyeksponowane gipsy szklicowe oraz utwory podgipsowe. Niestety nadmierna ekspansja samosiewu drzew i krzewów (głównie robinii akacjowej) u podnóża obiektu, ogranicza jego ogromne walory przyrodniczo krajobrazowe.
Pomimo złych warunków pogodowych, udało się nam usunąć część przysłaniających pomnik przyrody drzew i krzewów. Po zakończonych zabiegach ochronnych, biomasa zostanie wywieziona poza teren obiektu chronionego.
Aby odsłonięcie geologiczne z wyeksponowanymi gipsami szklicowymi, pełniło dalej rolę dydaktyczną (znajduje się tu jeden z przystanków na trasie ścieżki dydaktycznej Bogucice Grabowiec Gacki), konieczne jest systematyczne wykonywanie  przedmiotowych zabiegów  ochrony czynnej.

W dniu 12 stycznia uczestniczyliśmy w Nocy Biologów zorganizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tego wieczoru wrażeń nie brakowało. W ramach spotkania pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przygotowali wykłady, warsztaty i prezentacje, podczas których  pasjonaci nauk przyrodniczych mogli wysłuchać ciekawostek na temat wilka czy jelonka rogacza. Dużym powodzeniem  cieszyły się owce przywiezione z Ponidzia, promujące realizowany przez naszą jednostkę, projekt Life+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”.

W czwartek 7 grudnia w Hajdaszku została podpisana Pre – Umowa na rewitalizację stacji kolejki wąskotorowej. Pozyskane środki unijne pozwolą na adaptację zabytkowego dworca z 1924 roku,  remont toru kolejki oraz zakup lokomotywy spalinowej z wagonami i drezyn.
W uroczystości obok przedstawicieli lokalnych samorządów i zaproszonych gości uczestniczyli: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Tomasz Hałatkiewicz – dyrektor ZŚiNPK w Kielcach. Zanim jednak doszło do podpisania dokumentów, uczestników  zaproszono na uroczysty przejazd Ciuchcią z Umianowic do Hajdaszka. Po podpisaniu Pre – Umowy wszyscy udali  się do SIK Kasztelania w Kijach, gdzie zostali powitani przez Krzysztofa Słoninę – Wójta Gminy. Następnie dyrektor naszej jednostki omówił założenia projektu pn. „Stacja Hajdaszek – kolejowy Skansen”, na którego realizację podpisana została Pre- Umowa. O tym jak głębokie są korzenie kolejnictwa w naszym regionie mogliśmy się przekonać, obserwując modele składów kolejowych, którymi bawiły się i zachwycone  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kijach.

Dnia 7 grudnia 2017 r. w Galerii Sztuki „Zielona” oraz Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku – Zdroju pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych uczestniczyli w święcie fotografii na Ponidziu – otwarciu XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego „Ponidzie 2017”.
Prace, nadesłane w ramach Przeglądu, prezentowane były w Galerii Sztuki „Zielona” oraz Buskim Samorządowym Centrum Kultury i podzielone na trzy bloki tematyczne: „Odkrywamy Ponidzie”, „Świątek w krajobrazie Ponidzia” i „Moja Prezentacja” – autorska prezentacja fotografii charakteryzującej autora na dowolnie wybrany temat. Wydarzeniu towarzyszyły również: wystawa autorska – Antoniego Myśliwca, VIII Konkurs Fotograficzny na zdjęcie roku: „Busko-Zdrój portret miasta” oraz konkurs fotograficzny pn.: „Świątek w krajobrazie Ponidzia” zorganizowany przez naszą jednostkę.
Na nasz konkurs 19 fotografów nadesłało 78 prac prezentujących świątki i kapliczki Ponidza. Dyrekcja ZŚiNPK nagrodziła prace fotograficzne trzech artystów: Pana Dariusza Klepki z Szańca, Pana Krzysztofa Zająca z Kielc oraz Pana Jakuba Radeja z Buska-Zdroju.

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przy współpracy z Wolontariatem Pracowniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zorganizował konkurs pn. „GWIAZDKA DLA PTAKA” skierowany do przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego.
Celem konkursu było zebranie jak największej ilości karmy dla ptaków przebywających w Ośrodku Pomocy Dzikim Zwierzętom „Ptasi Azyl” w Ostrowie. Warunkiem uczestnictwa było również przygotowanie plakatów na temat dokarmiania ptaków zimą.
Do udziału w zbiórce zgłosiło się 30 grup (636 dzieci) z 15 placówek oświatowych.  Uczestnicy zebrali łącznie: 1809,053 kg  karmy dla ptaków, która 7 grudnia br. została dostarczona Panu dr Januszowi Wróblewskiemu  do „Ptasiego Azylu”.
Konkurs i związana z nim akcja zbiórki karmy dla ptaków spotkała się z życzliwym przyjęciem Marszałka Województwa Adama Jarubasa.

W dniu 1 grudnia uczestniczyliśmy w inauguracji nowej ekspozycji ekologicznej „Człowiek – trybik w machinie przyrody”,  stworzonej przez Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Pracownicy naszej instytucji przygotowali wiele atrakcji dla zwiedzających m.in. krzyżówki, rebusy, zagadki o tematyce przyrodniczej.

Jesienią br. 2017 roku Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach realizował projekt pn. „Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania bioróżnorodności – wyjazdowe zajęcia warsztatowe w sokolarni przy Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku – III edycja”.

Cele projektu to:

–   poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu ochrony przyrody

–  zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy na temat ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ptaków  drapieżnych

– uświadomienie roli ptaków drapieżnych w przyrodzie i w zachowaniu różnorodności biologicznej

–  kształtowanie postaw proekologicznych.

Projekt składał się z trzech części:

– część pierwsza:   to organizacja  warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, z terenu woj. świętokrzyskiego.  Wyjazdy odbyły się w miesiącu wrześniu i październiku. Łącznie w 10  zajęciach warsztatowych wzięło udział 350 uczniów m.in. ze Szkoły Podstawowej w Nowinach, Samorządowego  Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju, Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Busku Zdroju, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach, Gimnazjum nr 1 w Strawczynie, Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać biologię ptaków drapieżnych, zwyczaje, środowisko życia, zagadnienia dotyczące ich ochrony oraz  znaczenia w  przyrodzie. Zajęcia odbyły się na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku i obejmowały: prelekcję na temat ptaków drapieżnych,  wizytę w wolierni,  pokaz ptaków i ćwiczenia z ptakami oraz quiz. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w quizie otrzymali nagrody książkowe, pozostali  uczestnicy kubeczki z nadrukiem ptaków drapieżnych. Każdy wyjazd kończył się pogadanką przy ognisku, przeprowadzoną przez pracownika Nadleśnictwa Zagnańsk na temat zwierząt żyjących w okolicznych lasach. Warsztaty w których uczestniczyła młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku Zdroju zbiegły się z uroczystością przyznania statuetki „Serce Świętego Franciszka” Panu doktorowi Januszowi Wróblewskiemu, którą wręczył Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– część druga: to zorganizowanie dwudniowych,  sokolniczych warsztatów szkoleniowych dla   uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, którzy wraz ze swym opiekunem, prowadzili wcześniej zajęcia dla swych młodszych kolegów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pierwszego dnia tj. 12.10.2017,  odbyły się warsztaty w Stacji Badawczej  Polskiego Związku Łowieckiego  w Czempiniu. Szkolenie dotyczyło reintrodukcji  sokoła wędrownego. Ponadto omówiono  zagadnienia związane z   rehabilitacją  ptaków    drapieżnych.  Zajęcia poprowadził zastępca Kierownika Stacji, były uczeń Technikum Leśnego  w Zagnańsku i współzałożyciel sekcji sokolniczej – Pan  Henryk Mąka.  Następnego  dnia uczniowie  zapoznali się z funkcjonowaniem  Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach, działającego przy  Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym. Na zakończenie wyjazdu przewidziano obserwację ptaków z wieży widokowej w rezerwacie przyrody „Jezioro Rakutowskie”. Największe emocje wśród wszystkich uczestników warsztatów wywołało pojawienie się na niebie bielików. 

– część trzecia: to  wręczenie zakupionych nagród uczniom z Zespołu Szkół Leśnych oraz  ich opiekunowi podczas uroczystego zakończenia, które zaplanowane jest na 16 listopada  2017 roku na terenie ich macierzystej szkoły. Nagrodzeni uczniowie otrzymają  tzw. wyposażenie sokolnika, które ułatwi im pracę ze swymi podopiecznymi.

W spotkaniu wzięli udział,  oprócz gospodarza  Pani Anny Kowalskiej –  Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych  w Zagnańsku, Pan Sławomir Olesiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk oraz  Pan Tomasz  Hałatkiewicz  –  Dyrektor  ZŚiNPK w Kielcach.

Nagrody dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniów z ZSL w Zagnańsku wraz z  opiekunem,  a także  koszty  transportu wszystkich wyjazdów,  zostały sfinansowane ze środków Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.  Wartość całego projektu wyniosła prawie 24 000,00 zł.

Jeden z naszych pracowników, dr Wojciech Maksymilian Szymański, który jest miłośnikiem dzikich roślin jadalnych, zawsze serwuje podczas swoich prezentacji kulinarnych lemoniadę indiańską z owoców sumaka octowca. Co prawda jest już trochę późno i sumak jest już gorszej jakości ale poniżej podajemy przepis na ten napój. Sumak octowiec (Rhus typhina) to niewielkie dwupienne drzewko często sadzone w zieleni miejskiej. Pochodzi z Ameryki Północnej. Indianie (np. Algonkinowie, Menomini czy Odżibwejowie) sporządzali z jego dojrzałych owoców nalewkę wodną zbliżoną w smaku do oranżady (porównywanej też z coca-colą). Owoce należy zebrać w końcu sierpnia lub we wrześniu. Nie należy zbytnio zwlekać, gdyż jesienne deszcze mogą całkiem wypłukać aromat z owoców. Po zbiorze owoce powinny leżeć przez jakiś czas odkryte, żeby dobrze wyschły, a następnie można je schować do worków i tak można je przechowywać nawet kilka lat. Gdy chcemy przyrządzić napój (można też zrobić to od razu po zbiorze) trzeba oderwać owoce z owocostanów (żeby nie było szypułek) i zalać zimą lub ciepłą wodą. Nie należy używać wrzątku ani ich gotować. Jeśli użyjemy zimnej wody owoce powinny się moczyć przez całą noc, a jeśli ciepłej – napój jest gotowy po 2-5 godzinach. Co do proporcji to jeśli ktoś lubi mocna nalewkę, trzeba napełnić 5-litrowy słój cały luźno owocami i nalać wody do pełna. Potem po odcedzeniu i odrzuceniu owoców wychodzi około 3 litrów napoju. Lemoniadę trzeba jeszcze posłodzić – jest bardzo kwaśna – więc zwykle trzeba dodać nawet kilkanaście czubatych łyżek cukru na 3 litry nalewki. Napój ma piękną czerwoną barwę, bardzo miły, oryginalny aromat i jest przyjemnie słodko-kwaśny. Podobno ma działanie stymulujące układ nerwowy. Wojtek mówił, że pił go często gdy czuł się zmęczony i zdołowany i rzeczywiście coś w tym jest – poprawia nieco samopoczucie.

W dniu 20 października nasza jednostka uczestniczyła w IX edycji rajdu edukacyjnego ,,Puszcza Jodłowa” zorganizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy. 4-osobowe drużyny ze szkół podstawowych pod opieką nauczycieli wędrowały ścieżką wyznaczoną na terenie ogrodu dendrologicznego k. siedziby Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie. Po drodze na sześciu punktach rozwiązywały zagadki, pytania o tematyce przyrodniczej. Na zakończenie odbyło się ognisko oraz uroczyste wręczenie nagród.