Warsztaty edukacyjne

 In archiwum aktualności

Dnia 23 czerwca b.r. zakończyliśmy cykl 7 warsztatów edukacyjnych związanych z realizacją Projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczyli w sesji terenowej na wybrane siedlisko przyrodnicze – murawy kserotermiczne, gdzie poznali specyfikę i warunki panujące w tym zbiorowisku roślinnym, ustalali ph gleby, przy pomocą kluczy do oznaczania roślin zidentyfikowali gatunki występujące w obrębie muraw oraz rozpoznali rośliny chronione, takie jak: dziewięćsił popłocholistny, len włochaty, wisienkę stepową czy miłka wiosennego. W zakresie ochrony czynnej tych unikatowych zbiorowisk roślin Projekt przewidywał zapoznanie uczniów z metodą stosowania „żywych kosiarek”- kóz i owiec na wypasie, uczestnicy odwiedzili więc gospodarstwo agroturystyczne Celtyckie Stanisława i Wiesławy Klepka w Nieprowicach, gdzie obserwowali również inne zwierzęta gospodarskie oraz próbowali swoich sił w tkactwie. Nie zabrakło czasu na gry i zabawy przyrodnicze oraz poczęstunek wykonany z produktów ekologicznych. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z: Zespołu Szkół w Pińczowie – Szkoła Podstawowa nr 2 – klasa I i klasa V, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy – oddział 0 – „b” i 0 – „a”, Szkoły Podstawowej w Chrobrzu – oddział 0 i klasy IV-V oraz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Uczniowie z kl. I SP Nr 2 w Pińczowie.

IMG_4506            IMG_4528            IMG_4543

Uczniowie z oddz. 0 ze SP w Chrobrzu.

IMG_4623            IMG_4648            IMG_4712

Uczniowie z kl. V z SP Nr 2 w Pińczowie.

IMG_4785            IMG_4796            IMG_4949

Uczniowie z oddz. 0 b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

IMG_4964            IMG_5015           IMG_5024

Uczniowie z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

IMG_5053            IMG_5126           IMG_5165

Uczniowie z oddz. 0 a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.

IMG_5939            IMG_5966            IMG_5987

Uczniowie z kl. IV-V z SP w Chrobrzu.

IMG_6000            IMG_6009            IMG_6013

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content