Przystąpiliśmy do realizacji zadania pn.: „Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska – otulina Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego”

 In archiwum aktualności

Przystąpiliśmy do realizacji zadania pn.: „Ochrona nietoperzy (Chiroptera) okolic Zagnańska – otulina Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Zakupiliśmy 50 sztuk specjalistycznych budek dla nietoperzy oraz detektor ultradźwiękowy służący do badań chiropterofauny. Budki stanowiące schronienie dla tej grupy zwierząt, zostały zaewidencjonowane i rozwieszone w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk. Na terenie gminy Zagnańsk występuje siedem gatunków nietoperzy m.in.: borowiaczki, mroczki czy mopki. Pierwsze młode ssaki pojawią się w „nowych mieszkaniach” wiosną przyszłego roku.
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie inwentaryzacja gatunków nietoperzy występujących na obszarze sołectw: Zagnańsk, Samsonów, Jaworze w miejscach sprzyjających do bytowania tych zwierząt.

1            3            5

          7                            11                  9

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content