Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Miedziana Góra – Tumlin”. (13 km – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Miedziana Góra Zadrzewione wzgórze z kaplicą p.w. św. Barbary i kapliczką p. w. św. Jana Nepomucena kopalnia rudy miedzi „Zygmunt”.
 • Nieczynny kamieniołom czerwonego piaskowca triasowego „Ciosowa” – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Samochodowy tor wyścigowy „Kielce” w Miedzianej Górze”.
 • Pomnik poświęcony poległym partyzantom oddziału AK „Wilk”.
 • Pomnik przyrody nieożywionej „Piekło Kamień”.
 • Wieś Tumlin-Podgród – określenie wpływu człowieka na przekształcanie środowiska przyrodniczego w jego miejscu zamieszkania.
 • Panorama S-O PK z Góry Grodowej.
 • Rezerwat przyrody „Kręgi Kamienne”.
 • Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Tumlinie.

 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Ścięgna – Zagnańsk”. (3,5 km – 2 godziny, można połączyć ze ścieżką „Zagnańsk – Bartków – Janaszów”)

 

Przystanki:

 • Kościół parafialny p.w. św. Rozalii i Marcina.
 • Kamieniołom „Zachełmie” – pomnik przyrody nieożywionej Stanowiska dodatkowe: cmentarz komunalny – zbiorowa mogiła żołnierzy września 1939 r. i młyn wodny zbożowy w Wąsoszy.
 • Zakład uzdatniania wody – Zagnańsk Stanowiska dodatkowe: dąb szypułkowy „Daniel” pomnik przyrody ożywionej i kolejka wąskotorowa.
 • „Willa Marysieńka – Apteka” w Zagnańsku.

 

Sozologiczna ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Zagnańsk – Bartków – Janaszów”. (4,5 – 3 godziny, można połączyć ze ścieżką „Ścięgna-Zagnańsk”)

 

Przystanki:

 • Przepompownia ścieków w Zagnańsku Stanowisko dodatkowe: młyn wodny na terenie wsi Kaniów.
 • Ujęcie wody pitnej – Zagnańsk Stanowisko dodatkowe: zabytkowa aleja, pomnik przyrody ożywionej.
 • Dąb „Bartek” – pomnik przyrody ożywionej Stanowisko dodatkowe: zadrzewienia śródpolne.
 • Punkt widokowy Stanowiska dodatkowe: przyłącza gazowe i kontener na śmieci.
 • Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie Stanowisko dodatkowe: Janaszów 14 – regionalne cechy architektoniczne.

 

Przyrodniczo – geologiczna ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Hucisko – Perzowa Góra – Kuźniaki”. (4,5 km – 3 godziny)

 

Przystanki:

 • Kopiec mrowiska na zboczu Perzowej Góry.
 • Perzowa Góra – „Skałki i kaplica św. Rozalii” – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Rezerwat przyrody „Perzowa Góra”. Stanowisko roślin chronionych i rzadkich.
 • Punkt widokowy – panorama S-OPK.
 • Usypisko głazów i blok skalny – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Zabytek techniki – pozostałości wielkiego pieca w Kuźniakach.

Start typing and press Enter to search

Skip to content