Piknik z okazji „Dnia Ziemi”

 In Aktualności

W dniu 26 kwietnia b.r., w godzinach 10.00-13.00,  Nadleśnictwo Kielce,  Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska” oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zorganizował  na terenie otaczającym siedziby obu jednostek  Piknik z okazji „Dnia Ziemi’. Celem naszego edukacyjnego przedsięwzięcia było kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci oraz upowszechnianie wiedzy  o ochronie środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem lasów.  W imprezie wzięło udział  udział ok. 400 dzieci  z klas 0-III z kilku placówek oświatowych z terenu Kielc i okolic, aktywnie współpracujących z naszymi jednostkami. Do współpracy zostały zaproszone organizacje i instytucje zaangażowane w edukację, w tym ekologiczną dzieci i młodzieży. Zaproszono następujące podmioty: Departament Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Park Narodowy, Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską w Kielcach, Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Zabawek i Zabawy, Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, Fundację Odzyskaj Środowisko. Każdy z podmiotów przygotował punkt tematyczny z atrakcjami dla uczestników Pikniku, którzy w małych grupach (jedna klasa) z przewodnikiem odwiedzali każdy z nich. W rolę „przewodników grup” wcielili się uczniowie z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Mamy nadzieję, że nauka o ekologii poprzez zabawę przyniesie w przyszłości wymierne efekty,  a dzieci będą aktywnie włączały się w ochronę otaczającej je przyrody.

Wszystkim podmiotom, które przyczyniły się do organizacji Naszej imprezy serdecznie dziękujemy.

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content