„Obszar chroniony, obszar dostępny” – dostępność parków przyrodniczych dla osób ze szczególnymi potrzebami

 In Aktualności

„Obszar chroniony, obszar dostępny” – dostępność parków przyrodniczych dla osób ze szczególnymi potrzebami

                                                                                                                                                        

W dniach 29-30.XI. 2023 r. pracownicy ZŚiNPK w Kielcach  wzięli udział w Seminarium  podsumowującym  projekt pn.   „Obszar chroniony, obszar dostępny” – dostępność parków przyrodniczych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Był on  realizowany ze środków Unii Europejskiej. Jego lider to: Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w Warszawie. W projekcie wzięło udział 16 parków przyrodniczych z terenu całego kraju. Nasza jednostka realizowała ww. przedsięwzięcie  na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Pozyskaliśmy fundusze na kwotę:  519 946,18 zł. W ramach działań projektowych m.in. przystosowano stronę internetową ZŚiNPK  do osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzono audyt dostępności Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, zakupiono:  przenośną  pętlę  indukcyjną, tyflomapy, audioprzewodniki, lupy dla osób słabowidzących, wózek elektryczny, krzesła ewakuacyjne, rowery elektryczne, alarmy do toalet, siłownik do drzwi wejściowych.  Nasi pracownicy wzięli udział w szkoleniach m.in. z: języka migowego, wiedzy prawnej dotyczącej osób niepełnosprawnych,  savoir-vivre, asystentury, pierwszej pomocy, obsługi niewidomych i słabowidzących.  

Dzięki udziałowi w projekcie kadra naszej jednostki stała się bardziej świadoma potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a poprzez nasze działania poprawiliśmy dostępność Nadnidziańskiego Parku krajobrazowego. 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content