Warsztaty kulinarne

 In Aktualności

5, 6 i 8 grudnia br. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyły się warsztaty kulinarne, realizowane w ramach projektu pn.: „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym”. Uczestnicy – przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów: buskiego, pińczowskiego i jędrzejowskiego pod nadzorem Szefa Kuchni przygotowywali dania z gęsiny, które na zakończenie spotkania wspólnie degustowali.
Serdecznie dziękujemy Szefowi Kuchni oraz Uczestnikom Warsztatów za zaangażowanie i przemiłą atmosferę.

 

Zadanie pn.: „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search