Obszar położony w Kozubowskim Parku Krajobrazowym w przeszłości charakteryzował się intensywnym osadnictwem i wysokim poziomem kultury materialnej o czym świadczą zabytki pochodzące z początków państwowości polskiej.

Na terenie parku i jego otuliny znajdują się liczne obiekty archeologiczne. Jednym z najcenniejszych jest grodzisko w Stradowie. Zachował się tutaj wyraźnie zaznaczający się w rolniczym krajobrazie okolicy wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, na który składają się: gród datowany na VII lub VII/VIII wiek do początku XI wieku, garncarska osada produkcyjna funkcjonująca w wiekach VIII – IX oraz XII – XIII, osada wiejska, w obrębie której obok chat znaleziono współczesne im pochówki ludzkie datowane na wiek VII – VIII i X – XI, osada wiejska wielofazowa datowana na wiek VI – VII, IX – X/XI, XII – XIII oraz cmentarzysko szkieletowe z XI – XIII wieku na wzgórzu Sobótka. Odkryto tutaj ślady produkcji hutniczej, metalurgicznej, tkackiej, garncarskiej oraz obróbki kości i kamienia.

Kozubowski Park Krajobrazowy charakteryzuje się również występowaniem zabytkowych obiektów sakralnych, między innymi: w Dzierążni, Górach, Michałowie, Pełczyskach, Probołowicach, Stradowie.

Ponadto, poza wyżej wymienionymi obiektami na uwagę zasługują pozostałości dworów i założeń parkowych, typowe dla całego Ponidzia przydrożne figury i krzyże, a także zabytki budownictwa regionalnego oraz techniki.

Start typing and press Enter to search