Historyczna ścieżka dydaktyczna w Kozubowskim Parku Krajobrazowym „Stradów pradziejowy i wczesnośredniowieczny”.

 

Przystanki:

  • Kurhan na wzgórzu zwanym Mogiła z grobem kultury pucharów lejkowatych.
  • Grodzisko (na wale ziemnym przy drewniany krzyżu).
  • Grodzisko (brama).
  • Grodzisko (przy wykopie dla spływu wody).
  • Punkt widokowy na wzgórzu zw. Kopanina.

 

Przyrodniczo – krajobrazowa ścieżka dydaktyczna „Chroberz – Wola Chroberska”. (5 km – 5 godzin)

 

Przystanki:

  • Most na rzece Nidzie w Chrobrzu.
  • Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Boskiej i św. Jana Kantego.
  • Zespół pałacowo – parkowy w Chrobrzu.
  • Proponowany rezerwat przyrody „Wola Chroberska”.
  • Wola Chroberska.

Start typing and press Enter to search

Skip to content