Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Dziedzictwo kulturowe – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Zabytki kultury materialnej Szanieckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny są świadectwem bogatego dziedzictwa dziejowego tych terenów. Najstarsze grodziska i kopce pradziejowe znane są z okolic Szańca, Szczaworyża, Gartatowic, Stawian, Skotnik Małych i Żernik Górnych.

Obok nich zachowały się liczne budowle, wśród których za najwartościowsze uchodzą późnogotycki kościół w Szańcu z XV wieku i klasycystyczny pałac w Śladkowie Dużym z XVIII wieku.

Poza wyżej wymienionymi obiektami na uwagę zasługują również: kościół i klasztor ponorbertański, kościół św. Leonarda oraz zespół uzdrowiska w Busku – Zdroju; kościół w Szczaworyżu, a także dwór w Widuchowej.

Symbolem dziedzictwa kulturowego parku są również kapliczki i przydrożne świątki pochodzące z XVII – XVIII wieku, harmonijnie wkomponowane w krajobraz Ponidzia.

Niepowtarzalny charakter posiadają wsie Szanieckiego Parku Krajobrazowego, w których zachowany został regionalny, odrębny styl budownictwa i kompozycji przestrzennej. Do najbardziej wyrazistych, posiadających unikalny styl architektoniczny należą wsie: Młyny, Szaniec i Galów.

Wpisz interesującą Cię frazę