Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Ścieżki dydaktyczne – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Miedziana Góra – Tumlin”. (13 km – całodniowa)

 

Przystanki:

 • Miedziana Góra Zadrzewione wzgórze z kaplicą p.w. św. Barbary i kapliczką p. w. św. Jana Nepomucena kopalnia rudy miedzi „Zygmunt”.
 • Nieczynny kamieniołom czerwonego piaskowca triasowego „Ciosowa” – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Samochodowy tor wyścigowy „Kielce” w Miedzianej Górze”.
 • Pomnik poświęcony poległym partyzantom oddziału AK „Wilk”.
 • Pomnik przyrody nieożywionej „Piekło Kamień”.
 • Wieś Tumlin-Podgród – określenie wpływu człowieka na przekształcanie środowiska przyrodniczego w jego miejscu zamieszkania.
 • Panorama S-O PK z Góry Grodowej.
 • Rezerwat przyrody „Kręgi Kamienne”.
 • Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Tumlinie.

 

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Ścięgna – Zagnańsk”. (3,5 km – 2 godziny, można połączyć ze ścieżką „Zagnańsk – Bartków – Janaszów”)

 

Przystanki:

 • Kościół parafialny p.w. św. Rozalii i Marcina.
 • Kamieniołom „Zachełmie” – pomnik przyrody nieożywionej Stanowiska dodatkowe: cmentarz komunalny – zbiorowa mogiła żołnierzy września 1939 r. i młyn wodny zbożowy w Wąsoszy.
 • Zakład uzdatniania wody – Zagnańsk Stanowiska dodatkowe: dąb szypułkowy „Daniel” pomnik przyrody ożywionej i kolejka wąskotorowa.
 • „Willa Marysieńka – Apteka” w Zagnańsku.

 

Sozologiczna ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Zagnańsk – Bartków – Janaszów”. (4,5 – 3 godziny, można połączyć ze ścieżką „Ścięgna-Zagnańsk”)

 

Przystanki:

 • Przepompownia ścieków w Zagnańsku Stanowisko dodatkowe: młyn wodny na terenie wsi Kaniów.
 • Ujęcie wody pitnej – Zagnańsk Stanowisko dodatkowe: zabytkowa aleja, pomnik przyrody ożywionej.
 • Dąb „Bartek” – pomnik przyrody ożywionej Stanowisko dodatkowe: zadrzewienia śródpolne.
 • Punkt widokowy Stanowiska dodatkowe: przyłącza gazowe i kontener na śmieci.
 • Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie Stanowisko dodatkowe: Janaszów 14 – regionalne cechy architektoniczne.

 

Przyrodniczo – geologiczna ścieżka dydaktyczna w Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym „Hucisko – Perzowa Góra – Kuźniaki”. (4,5 km – 3 godziny)

 

Przystanki:

 • Kopiec mrowiska na zboczu Perzowej Góry.
 • Perzowa Góra – „Skałki i kaplica św. Rozalii” – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Rezerwat przyrody „Perzowa Góra”. Stanowisko roślin chronionych i rzadkich.
 • Punkt widokowy – panorama S-OPK.
 • Usypisko głazów i blok skalny – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Zabytek techniki – pozostałości wielkiego pieca w Kuźniakach.

Wpisz interesującą Cię frazę