Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Dziedzictwo kulturowe – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Cechą szczególną Parku i otuliny są ślady dawnej działalności górniczej i zabytki przemysłu.

Do najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych należą ruiny wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie, pochodzącego z XIX wieku i związanego z działalnością Stanisława Staszica oraz pozostałości, również XIX-wiecznego – zakładu wielkopiecowego w Bobrzy z potężnym murem oporowym.

Liczne ślady po działalności górniczej najlepiej widoczne są w okolicach Miedzianej Góry, gdzie zachowały się zagłębienia po dawnych szybach kopalnianych, związanych z intensywną niegdyś eksploatacją rud miedzi.

Z innych zabytków dawnego przemysłu należy wymienić pozostałości pieca hutniczego w Kuźniakach – najmniejszego z XVIII – wiecznych wielkich pieców, znajdujących się na ziemiach polskich oraz ruiny zespołu odlewni z XIX wieku w Bliżynie.

Oprócz obiektów przemysłowych zachowały się także inne zabytki architektury – sakralnej i świeckiej. Zabytkowe kościoły znajdują się w Mniowie, Grzymałkowie, Chełmcach, Tumlinie i Strawczynie. Obiekty świeckie przetrwały w Bliżynie, Ostojowie, Rudzie Strawczyńskiej, Wólce Kłuckiej i Zagnańsku.

Na szczególną uwagę zasługuje Oblęgorek, gdzie zachował się pałacyk ofiarowany Henrykowi Sienkiewiczowi przez naród, w uznaniu jego zasług literackich. Obecnie znajduje się tam muzeum pisarza.

Wpisz interesującą Cię frazę