Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Ściezki dydaktyczne – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Przyrodniczo – historyczna ścieżka dydaktyczna w Sieradowickim Parku Krajobrazowym „Berezów – Michniów – Kamień Michniowski – Burzący Stok – Suchedniów”. (15 km- 7 godzin)

 

Przystanki:

 • Michniów – dąb szypułkowy, pomnik przyrody ożywionej.
 • Pomnik poświęcony pamięci leśników kielecczyzny pomordowanych w okresie II wojny światowej.
 • Michniów – zbiorowa mogiła pomordowanych i pomnik „Pieta Michniowska”.
 • „Kamień Michniowski” – rezerwat leśny.
 • Mrowisko – kopiec.
 • „Burzący Stok” – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Zagajnik – nielegalne składowisko odpadów.

 

Przyrodniczo – krajobrazowa ścieżka dydaktyczna w Sieradowickim Parku Krajobrazowym „Radkowice – Śniadka”. (5 km- 4 godziny)

 

Przystanki:

 • Wiąz górski w Radkowicach – pomnik przyrody ożywionej.
 • Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Radkowicach.
 • Droga w Wąwozie lessowym w Radkowicach.
 • Wąwóz ze śladami cieku wodnego w Radkowicach.
 • Punkt widokowy w Trzciance.
 • Regionalizm w architekturze wsi Trzcianka.
 • Obiekt geologiczny w Śniadce – pomnik przyrody nieożywionej.

 

Przyrodniczo – historyczna ścieżka dydaktyczna w Sieradowickim Parku Krajobrazowym „Wąchock – Wąwóz Rocław – Rataje – Polana Langiewicza – Wykus”. (10 km-6 godzin)

 

Przystanki:

 • Przemysłowy Zakład Metalurgiczny Pałac Schoenberga.
 • Zespół Klasztorny Ojców Cystersów.
 • „Wąwóz lessowy Rocław” – użytek ekologiczny jako całość, pomnik przyrody nieożywionej – fragment wąwozu.
 • Dąb szypułkowy w Ratajach – pomnik przyrody ożywionej.
 • Dworek wiejski i park podworski w Ratajach (w parku 5 lip drobnolistnych – pomnik przyrody ożywionej).
 • Obserwacja ekosystemu pola i łąki.
 • Ekosystem leśny (Lasy Siekierzyńskie).
 • Wyrobiska po wydobywanych złożach piasku.
 • Polana Langiewicza – obóz ćwiczebny powstańców z 1863 r. Oraz zgrupowań AK w czasie II wojny światowej Sosna pospolita – pomnik przyrody ożywionej.
 • Ocena stanu środowiska przyrodniczego na podstawie obserwacji porostów nadrzewnych (w pobliżu parkingu na Wykusie).
 • Rezerwat leśny „Wykus”.
 • Polana w pobliżu traktu leśnego – omówienie najistotniejszych zagrożeń dla przyrody Sierakowickiego Parku.

Wpisz interesującą Cię frazę