Na obszarze Parku i otuliny świat owadów reprezentowany jest m.in. przez występujące dość licznie: biegacze, trzmiele, motyle (paź królowej). Z 14 gatunków płazów 13 podlega krajowej, a 2 międzynarodowej ochronie. Spośród gadów najliczniejsze są: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec oraz żmija zygzakowata. Wszystkie gatunki gadów /6/ występujące w Parku podlegają krajowej ochronie.

Ptaki występują w 126 gatunkach, z czego ochronie krajowej podlega 114, a międzynarodowej 15 gatunków. Licznie występują; bocian biały, kruk, sikory, drozdy, jaskółki, dzięcioły, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, dudek, słonka, bekas, kuropatwa. Dla dwóch stanowisk bociana czarnego utworzono strefy ochrony ścisłej /18 ha/ i częściowej /100 ha/. Ssaki reprezentowane są przez 30 gatunków, z czego 9 podlega krajowej, a 4 międzynarodowej ochronie. W czystych wodach Lubianki i Żarnówki żyją pstrągi i raki.

Start typing and press Enter to search

Skip to content