Przyrodniczo – historyczna ścieżka dydaktyczna w Sieradowickim Parku Krajobrazowym „Berezów – Michniów – Kamień Michniowski – Burzący Stok – Suchedniów”. (15 km- 7 godzin)

 

Przystanki:

 • Michniów – dąb szypułkowy, pomnik przyrody ożywionej.
 • Pomnik poświęcony pamięci leśników kielecczyzny pomordowanych w okresie II wojny światowej.
 • Michniów – zbiorowa mogiła pomordowanych i pomnik „Pieta Michniowska”.
 • „Kamień Michniowski” – rezerwat leśny.
 • Mrowisko – kopiec.
 • „Burzący Stok” – pomnik przyrody nieożywionej.
 • Zagajnik – nielegalne składowisko odpadów.

 

Przyrodniczo – krajobrazowa ścieżka dydaktyczna w Sieradowickim Parku Krajobrazowym „Radkowice – Śniadka”. (5 km- 4 godziny)

 

Przystanki:

 • Wiąz górski w Radkowicach – pomnik przyrody ożywionej.
 • Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Radkowicach.
 • Droga w Wąwozie lessowym w Radkowicach.
 • Wąwóz ze śladami cieku wodnego w Radkowicach.
 • Punkt widokowy w Trzciance.
 • Regionalizm w architekturze wsi Trzcianka.
 • Obiekt geologiczny w Śniadce – pomnik przyrody nieożywionej.

 

Przyrodniczo – historyczna ścieżka dydaktyczna w Sieradowickim Parku Krajobrazowym „Wąchock – Wąwóz Rocław – Rataje – Polana Langiewicza – Wykus”. (10 km-6 godzin)

 

Przystanki:

 • Przemysłowy Zakład Metalurgiczny Pałac Schoenberga.
 • Zespół Klasztorny Ojców Cystersów.
 • „Wąwóz lessowy Rocław” – użytek ekologiczny jako całość, pomnik przyrody nieożywionej – fragment wąwozu.
 • Dąb szypułkowy w Ratajach – pomnik przyrody ożywionej.
 • Dworek wiejski i park podworski w Ratajach (w parku 5 lip drobnolistnych – pomnik przyrody ożywionej).
 • Obserwacja ekosystemu pola i łąki.
 • Ekosystem leśny (Lasy Siekierzyńskie).
 • Wyrobiska po wydobywanych złożach piasku.
 • Polana Langiewicza – obóz ćwiczebny powstańców z 1863 r. Oraz zgrupowań AK w czasie II wojny światowej Sosna pospolita – pomnik przyrody ożywionej.
 • Ocena stanu środowiska przyrodniczego na podstawie obserwacji porostów nadrzewnych (w pobliżu parkingu na Wykusie).
 • Rezerwat leśny „Wykus”.
 • Polana w pobliżu traktu leśnego – omówienie najistotniejszych zagrożeń dla przyrody Sierakowickiego Parku.

Start typing and press Enter to search