Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Flora – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Według podziału botanicznego Park w całości znajduje się na terenie Świętokrzyskiej Krainy Florystycznej – Okręg Konecki. Park obejmuje północno-wschodni fragment dużego kompleksu leśnego dawnej Puszczy Świętokrzyskiej nazywany również Lasami Siekierzyńskimi.

Ekosystemy leśne zajmują 85% powierzchni Parku i stanowią jego główne bogactwo. W otulinie zajmują jedynie 21% jej powierzchni. Typy siedliskowe przeważające na terenie Parku to: średnio żyzny bór mieszany świeży, żyzny las mieszany i las mieszany wyżynny. W drzewostanie dominują jodła (55%) i sosna (35%). Innymi gatunkami budującymi drzewostan są: buk, dąb, grab, brzoza, olsza stanowiące łącznie 10% składu.

Ekosystemy nieleśne to przede wszystkim ekosystemy łąk rzadko koszonych i łąk kośnych.
Na terenie ŚPK stwierdzono występowanie ok. 912 gatunków roślin naczyniowych dziko rosnących. z czego 57 gatunków jest objętych ochroną krajową. Ponadto występuje tu 12 gatunków uznanych za rzadkie i zagrożone wyginięciem na terenie kraju i 58 gatunków uznanych za rzadkie i zagrożone wyginięciem w regionie świętokrzyskim.

Z roślin objętych ochroną ścisłą spotkać można m.in.: arnikę górską, buławnika mieczolistnego, lilię złotogłów, mieczyka dachówkowatego, tajężę jednostronną, kruszczyka błotnego.

Z gatunków podlegających ochronie częściowej występują: widłaki – wroniec, jałowcowaty i goździsty, wawrzynek wilczełyko, centuria pospolita, bagno zwyczajne, naparstnica zwyczajna, gnidosz rozesłany, podkolan biały, parzydło leśne, kruszczyk szerokolistny. Licznie reprezentowane są storczyki: storczyk szerokolistny, plamisty i krwisty.

Z gatunków uznawanych jako rzadkie w Krainie Gór Świętokrzyskich opisano: narecznicę górską, zanokcicę skalną i zieloną, paprotnika kolczystego; zdrojówkę rutewkowatą, kokorycz pełną, żywca dziewięciolistnego i cebulowego, dąbrówkę kosmatą, pępawę miękką, chabra austryiackiego, czosnek niedźwiedzi, kruszczyka błotnego i zachyłkę trójkątną.

Do gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin należą: storczyk krwisty i kręczynka jesienna.

Wpisz interesującą Cię frazę