Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Fauna – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Na obszarze Parku i otuliny świat owadów reprezentowany jest m.in. przez występujące dość licznie: biegacze, trzmiele, motyle (paź królowej). Z 14 gatunków płazów 13 podlega krajowej, a 2 międzynarodowej ochronie. Spośród gadów najliczniejsze są: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec, zaskroniec oraz żmija zygzakowata. Wszystkie gatunki gadów /6/ występujące w Parku podlegają krajowej ochronie.

Ptaki występują w 126 gatunkach, z czego ochronie krajowej podlega 114, a międzynarodowej 15 gatunków. Licznie występują; bocian biały, kruk, sikory, drozdy, jaskółki, dzięcioły, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, dudek, słonka, bekas, kuropatwa. Dla dwóch stanowisk bociana czarnego utworzono strefy ochrony ścisłej /18 ha/ i częściowej /100 ha/. Ssaki reprezentowane są przez 30 gatunków, z czego 9 podlega krajowej, a 4 międzynarodowej ochronie. W czystych wodach Lubianki i Żarnówki żyją pstrągi i raki.

Wpisz interesującą Cię frazę