Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Dziedzictwo kulturowe – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Obszar położony w Kozubowskim Parku Krajobrazowym w przeszłości charakteryzował się intensywnym osadnictwem i wysokim poziomem kultury materialnej o czym świadczą zabytki pochodzące z początków państwowości polskiej.

Na terenie parku i jego otuliny znajdują się liczne obiekty archeologiczne. Jednym z najcenniejszych jest grodzisko w Stradowie. Zachował się tutaj wyraźnie zaznaczający się w rolniczym krajobrazie okolicy wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, na który składają się: gród datowany na VII lub VII/VIII wiek do początku XI wieku, garncarska osada produkcyjna funkcjonująca w wiekach VIII – IX oraz XII – XIII, osada wiejska, w obrębie której obok chat znaleziono współczesne im pochówki ludzkie datowane na wiek VII – VIII i X – XI, osada wiejska wielofazowa datowana na wiek VI – VII, IX – X/XI, XII – XIII oraz cmentarzysko szkieletowe z XI – XIII wieku na wzgórzu Sobótka. Odkryto tutaj ślady produkcji hutniczej, metalurgicznej, tkackiej, garncarskiej oraz obróbki kości i kamienia.

Kozubowski Park Krajobrazowy charakteryzuje się również występowaniem zabytkowych obiektów sakralnych, między innymi: w Dzierążni, Górach, Michałowie, Pełczyskach, Probołowicach, Stradowie.

Ponadto, poza wyżej wymienionymi obiektami na uwagę zasługują pozostałości dworów i założeń parkowych, typowe dla całego Ponidzia przydrożne figury i krzyże, a także zabytki budownictwa regionalnego oraz techniki.

Wpisz interesującą Cię frazę