Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Fauna – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Na terenie Parku i jego otuliny stwierdzono występowanie 37 gatunków owadów. Dokładniejszym badaniom poddano tu motyle, wśród których zaobserwowano gatunki zagrożone wyginięciem takie jak skalnik driada oraz rusałki: żałobnik i drzewoszek.

Na terenie parku występuje 13 gatunków płazów podlegających ochronie, z których 2 objęte są ochroną międzynarodową. Są tu m.in. traszka, rzekotka drzewna, ropuchy: zielona i paskówka.

Występuje tu 6 gatunków gadów m.in. jaszczurki zwinka i żyworodna, padalec, żmija zygzakowata oraz gniewosz plamisty zaobserwowany tylko na jednym stanowisku w parku.

Z 91 gatunków ptaków, ochronie krajowej podlegają 83, a międzynarodowej 9 gatunków. Występują tu m.in. bocian biały, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sowy: pójdźka i płomykówka, kukułka, lelek kozodój, dzięcioł duży, kruk, mysikrólik.

Na terenie parku występują 32 gatunki ssaków, 11 z nich podlega ochronie krajowej. Zaobserwowano kilka gatunków nietoperzy m.in. borowca wielkiego, karlika malutkiego, nocka wąsatka. Spośród drobnych ssaków spotkać można łasicę łaskę, popielicę, badylarkę, oraz zębiełka białawego i rzęsorka rzeczka. Ponadto w Parku i otulinie żyją zwierzęta łowne: sarny, zające, dziki, borsuki.

W rezerwacie „Wąwóz w Skałach” występuje nowoodkryty, unikatowy zespół kserofilnych organizmów bezkręgowych.

Prawdopodobnie ze względu na małą powierzchnię i jednorodność siedlisk, pod względem faunistycznym Jeleniowski Park Krajobrazowy jest najuboższym z całego zespołu., a z kręgowców płazy, gady, ptaki i ssaki.

Wpisz interesującą Cię frazę