Na terenie Parku i otuliny znajduje się wiele obiektów o wysokiej wartości dla kultury.
Do najstarszych należą stanowiska archeologiczne związane z dymarkową metodą wytopu żelaza, pochodzące z czasów rzymskich i celtyckich. W owych czasach na tym terenie znajdował się największy w Europie okręg hutniczy żelaza.

Z późniejszych obiektów, związanych z kulturą chrześcijańską, wymienić należy XIII – XIV-wieczną rotundę romańską w Grzegorzewicach i drewnianą kapliczkę na stoku góry Witosławskiej, gdzie od niepamiętnych czasów w Zielone Świątki odprawiana jest Msza Święta.

W przeszłości znajdowały się na tym terenie majątki ziemskie. Świadczą o tym liczne pozostałości zabudowań dworskich i założeń parkowych z XVIII i XIX w. – w Czajęcicach, Grzegorzewicach, Jeleniowie, Kuninie, Mirogonowicach, Rostylicach, Sarniej Zwoli i Wronowie.

Znajdziemy tu również ślady zmagań wojennych z lat I i II wojny światowej. W Janowicach, u stóp Witosławskiej Góry, znajduje się rodzinny dom mjra Jana Piwnika „Ponurego”, w którym urządzono izbę pamięci poświęconą działalności partyzanckiej na Kielecczyźnie.

Start typing and press Enter to search

Skip to content