Na terenie Parku i jego otuliny stwierdzono występowanie 37 gatunków owadów. Dokładniejszym badaniom poddano tu motyle, wśród których zaobserwowano gatunki zagrożone wyginięciem takie jak skalnik driada oraz rusałki: żałobnik i drzewoszek.

Na terenie parku występuje 13 gatunków płazów podlegających ochronie, z których 2 objęte są ochroną międzynarodową. Są tu m.in. traszka, rzekotka drzewna, ropuchy: zielona i paskówka.

Występuje tu 6 gatunków gadów m.in. jaszczurki zwinka i żyworodna, padalec, żmija zygzakowata oraz gniewosz plamisty zaobserwowany tylko na jednym stanowisku w parku.

Z 91 gatunków ptaków, ochronie krajowej podlegają 83, a międzynarodowej 9 gatunków. Występują tu m.in. bocian biały, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, sowy: pójdźka i płomykówka, kukułka, lelek kozodój, dzięcioł duży, kruk, mysikrólik.

Na terenie parku występują 32 gatunki ssaków, 11 z nich podlega ochronie krajowej. Zaobserwowano kilka gatunków nietoperzy m.in. borowca wielkiego, karlika malutkiego, nocka wąsatka. Spośród drobnych ssaków spotkać można łasicę łaskę, popielicę, badylarkę, oraz zębiełka białawego i rzęsorka rzeczka. Ponadto w Parku i otulinie żyją zwierzęta łowne: sarny, zające, dziki, borsuki.

W rezerwacie „Wąwóz w Skałach” występuje nowoodkryty, unikatowy zespół kserofilnych organizmów bezkręgowych.

Prawdopodobnie ze względu na małą powierzchnię i jednorodność siedlisk, pod względem faunistycznym Jeleniowski Park Krajobrazowy jest najuboższym z całego zespołu., a z kręgowców płazy, gady, ptaki i ssaki.

Start typing and press Enter to search

Skip to content