Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Dziedzictwo kulturowe – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Najczęściej odwiedzanymi miejscami na terenie Parku są „Jaskinia Raj” i Chęciny. „Jaskinia Raj” jest stanowiskiem archeologicznym ważnym w skali europejskiej. Znaleziono tam bowiem ślady pobytu człowieka sprzed niemal 540 tys. lat.
Chęciny to dawne miasto królewskie, o wielkim w przeszłości znaczeniu gospodarczym. Po czasach świetności zachował się zabytkowy układ urbanistyczny i niemal 100 obiektów uznanych za zabytkowe. Wśród nich znajdują się XIV-wieczny kościół parafialny oraz dwa zespoły klasztorne – XIV-wieczny kościół i klasztor franciszkanów i XVII-wieczny kościół i klasztor klarysek. Na szczególną uwagę zasługują ruiny zamku królewskiego w Chęcinach – pochodzącego z przełomu XIII i XIV wieku.

Poza wymienionymi miejscami warto obejrzeć także inne obiekty kultury materialnej.
Bogatą kulturę i architekturę wsi prezentuje Park Etnograficzny w Tokarni zorganizowany przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Interesujące budowle sakralne znajdują się na Karczówce – w Kielcach, w Bolminie, Brzegach i Polichnie. Ciekawe są dwa krzyże pokutne w pobliżu miejscowości Brzegi.

O tradycjach walk narodowo – wyzwoleńczych świadczą pamiątki powstania styczniowego znajdujące się na Karczówce, nazwa Wierna Rzeka przyjęta dla rzeki Łośnej przez Stefana Żeromskiego, liczne cmentarze z lat I wojny światowej, szlak Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Piłsudskiego biegnący od Brzegów przez Chęciny do Kielc, liczne miejsca pamięci z lat II wojny światowej.

Wpisz interesującą Cię frazę