Najczęściej odwiedzanymi miejscami na terenie Parku są „Jaskinia Raj” i Chęciny. „Jaskinia Raj” jest stanowiskiem archeologicznym ważnym w skali europejskiej. Znaleziono tam bowiem ślady pobytu człowieka sprzed niemal 540 tys. lat.
Chęciny to dawne miasto królewskie, o wielkim w przeszłości znaczeniu gospodarczym. Po czasach świetności zachował się zabytkowy układ urbanistyczny i niemal 100 obiektów uznanych za zabytkowe. Wśród nich znajdują się XIV-wieczny kościół parafialny oraz dwa zespoły klasztorne – XIV-wieczny kościół i klasztor franciszkanów i XVII-wieczny kościół i klasztor klarysek. Na szczególną uwagę zasługują ruiny zamku królewskiego w Chęcinach – pochodzącego z przełomu XIII i XIV wieku.

Poza wymienionymi miejscami warto obejrzeć także inne obiekty kultury materialnej.
Bogatą kulturę i architekturę wsi prezentuje Park Etnograficzny w Tokarni zorganizowany przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Interesujące budowle sakralne znajdują się na Karczówce – w Kielcach, w Bolminie, Brzegach i Polichnie. Ciekawe są dwa krzyże pokutne w pobliżu miejscowości Brzegi.

O tradycjach walk narodowo – wyzwoleńczych świadczą pamiątki powstania styczniowego znajdujące się na Karczówce, nazwa Wierna Rzeka przyjęta dla rzeki Łośnej przez Stefana Żeromskiego, liczne cmentarze z lat I wojny światowej, szlak Pierwszej Kompanii Kadrowej Strzelców Piłsudskiego biegnący od Brzegów przez Chęciny do Kielc, liczne miejsca pamięci z lat II wojny światowej.

Start typing and press Enter to search

Skip to content