Zabiegi ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Skorocice”

 In archiwum aktualności

Rezerwat przyrody „Skorocice” to ważny punkt na trasie niebieskiego szlaku turystycznego z Pińczowa do Wiślicy. Dno doliny północnej części rezerwatu zarosło wysoką, miejscami nawet powyżej 150 cm wysokości, bujną roślinnością ruderalną, nitrofilnymi ziołoroślami, a w obniżeniach (na dnie wąwozu, wzdłuż cieku i na brzegu zbiornika wodnego) także zbiorowiskami szuwarowymi. Obiekt stał się niedostępny dla potencjalnych turystów. Mając na względzie umożliwienie zapoznania się z jego ogromnymi wartościami przyrodniczymi i krajobrazowych, Gmina Wiślica, przy naszym merytorycznym udziale, przeprowadziła w rezerwacie zabiegi ochrony czynnej. Prace polegały na wykoszeniu, zarastających dno doliny, płatów roślinności na szerokości 1,5-2m. Skoszona biomasa zostanie usunięta poza teren obiektu. Powstała w ten sposób ścieżka umożliwia dotarcie do najciekawszych miejsc obiektu i pozwala na poznanie jego wartości geomorfologicznych (krasowe formy rzeźby terenu oraz jaskinie).

IMG_6187            IMG_6195            IMG_6229

IMG_6230            IMG_6328            Obraz 129

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content