Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. ,,Rośliny i zwierzęta występujące na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach położonego na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego”

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wydanie drukiem zeszytu edukacyjnego pt. ,,Rośliny i zwierzęta występujące na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach położonego na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 8 000,00 zł.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content