W dniach 20-21 maja b.r. w siedzibie Zespołu w Krzyżanowicach Średnich zorganizowaliśmy warsztaty pn. „Wykorzystanie mediów w działalności edukacyjnej i promocyjnej oraz fotografia przyrodnicza i redakcja tekstów prasowych”

 In archiwum aktualności

W dniach 20-21 maja b.r. w siedzibie Zespołu w Krzyżanowicach Średnich zorganizowaliśmy warsztaty pn. „Wykorzystanie mediów w działalności edukacyjnej i promocyjnej oraz fotografia przyrodnicza i redakcja tekstów prasowych”. W warsztatach udział wzięli m.in. przedstawiciele nadleśnictw oraz parku narodowego z naszego regionu, zajmujący się prowadzeniem edukacji ekologicznej. Goście, pod fachowym okiem prowadzących warsztaty, poznawali techniki wykonywania zdjęć przyrodniczych oraz sposoby sporządzania krótkich wiadomości prasowych. Po szkoleniu teoretycznym uczestnicy warsztatów wyszli w teren aby w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Sesja terenowa objęła zwiedzanie rez. Grabowiec, wyrobiska w Gackach, rez. Polana Polichno oraz Wiślicy. Po powrocie uczestnicy, pod okiem prowadzących, wspólne omawiali jakość zdjęć wykonanych podczas wycieczek po Ponidziu oraz prawidłowość   notatek prasowych sporządzonych po sesji terenowej. Był też czas na wymianę doświadczeń i uwag na temat edukacji ekologicznej prowadzonej w salach edukacyjnych i na ścieżkach dydaktycznych naszego regionu oraz dalszej współpracy w kształtowaniu postaw proekologicznych młodego pokolenia.

                       

           

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content