Rada Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Komitet Sterujący LIFE17 NAT/PL/000018

 In Aktualności

W dniu 12 grudnia b.r., w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Komitetu Sterującego LIFE17 NAT/PL/000018. Podczas spotkania omówiono rezultaty dotychczasowych działań w projekcie oraz poruszono tematykę związaną z utworzeniem Sandomiersko-Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Na zakończenie Uczestnicy zwiedzili Ośrodek.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content