Oznakowanie granic Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zadanie pn. „Oznakowanie granic Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Całkowity koszt zadania 4551,00 zł wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 3640,80 .

logo_wfosigw_large

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content