Opracowanie i wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Cisowsko-Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Sieradowickiego i Suchedniowsko-Oblęgorskiego wraz z wykonaniem i wydrukiem 2 arkuszy map ściennych dla parków krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia.

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.: „Opracowanie i wydruk map dla 4 parków krajobrazowych – Cisowsko-Orłowińskiego, Jeleniowskiego, Sieradowickiego i Suchedniowsko-Oblęgorskiego wraz z wykonaniem
i wydrukiem 2 arkuszy map ściennych dla parków krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”. Całkowity koszt zadania 34.370,50 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 30.933,45 zł.

logo_wfosigw_large

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content