Klub Turystów Pieszych na Ponidziu

 In archiwum aktualności

Dnia 14 .06.2014 dwudziestu członków Klubu Turystów Pieszych Przygoda zrzeszonego przy Świętokrzyskim Oddziale PTTK pod przewodnictwem pracowników ZSINPK przeszło trasą ścieżki dydaktycznej „Zwierzyniec – Wymysłów – Kurzejów – Szaniec” zwiedzając: projektowany rezerwat torfowiskowy „Mikułowice”, południowy fragment progu Płaskowyżu Szanieckiego, projektowany rezerwat „Cwały”, dwór w Szańcu, kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz   pomnik przyrody ożywionej „ Krocząca sosna” w Wałczu. Wycieczka o długości około 20 km przez obszar Szanieckiego PK i Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka – PLH260034 pozwoliła na poznanie wielu rzadkich, charakterystycznych dla Ponidzia gatunków flory, obiektów architektury wiejskiej oraz miejsc cennych przyrodniczo i krajobrazowo.

20150614_103542            20150614_103547            20150614_111103

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content