Dzień Bociana Białego

 In Aktualności

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” od 2003 roku obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Z tej okazji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach wspólnie z Zespołem Projektu Life4delta zorganizowaliśmy festyn ekologiczny połączony z finałem konkursu plastycznego pn. ,,Bocian biały naszym sąsiadem”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas:  I, II i III szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów:

I – miejsce: Alan Szymczykiewicz ze Szkoły Podstawowej w Stępocicach,

II miejsce: Kinga Sala z Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie,

III miejsce ze względu na taka samą ilość punków zajęli ex aequo uczniowie z dwóch placówek oświatowych: Julia Gałczyńska ze Szkoły Podstawowej w Młodzawach oraz Bartosz Gurak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie.

Otrzymali oni nagrody indywidualne – plecak oraz zeszyty edukacyjne. Pozostali uczniowie zwycięskich szkół za zaangażowanie podczas prowadzenia obserwacji gniazd bociana białego uczestniczyli w festynie ekologicznym w Ośrodku.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczniom oraz ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie plastycznym i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez ZŚiNPK.

Podczas festynu wszyscy doskonale bawiliśmy się na warsztatach edukacyjno – przyrodniczych, specjalnie przygotowanych dla młodych przyrodników.

Szczególnie podziękowania składamy naszym współorganizatorom: 

– Lasom Państwowym – Nadleśnictwu Pińczów,

– Kołu Łowieckiemu św. HUBERTA nr 2 w Pińczowie,  

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijach.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content