Doposażenie sal dydaktycznych w siedzibach ZŚiNPK (Kielce i Krzyżanowice Średnie) w zestawy nagłośnieniowe, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych multimedialnych środków dydaktycznych

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.: „Doposażenie sal dydaktycznych w siedzibach ZŚiNPK (Kielce i Krzyżanowice Średnie) w zestawy nagłośnieniowe, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych multimedialnych środków dydaktycznych”. Całkowity koszt zadania 20.000,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 10.000,00 zł.

logo_wfosigw_large

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content