Mapa strony

Zadanie pn. „Wydanie drukiem 2 folderów edukacyjnych o parkach krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Całkowity koszt zadania 8442,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW 6753,60 .

logo_wfosigw_large