Wyposażenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w nieruchomości leśnej zabudowanej położonej w Niwach Daleszyckich 26.

 In Zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wyposażenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej w nieruchomości leśnej zabudowanej położonej w  Niwach Daleszyckich 26. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach.

logo_wfosigw_large

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content