Rozpoczął się sezon szkolnych wycieczek

 In archiwum aktualności

Rozpoczął się sezon szkolnych wycieczek. Nasi pracownicy są ich współorganizatorami oraz przewodnikami grup uczniów wędrujących po ścieżkach dydaktycznych Lasów Państwowych oraz naszych, usytuowanych na obszarach parków krajobrazowych Świętokrzyskich i Ponidzia. Warsztaty terenowe pozwalają uczniom na bezpośrednie obserwacje przyrodnicze, utrwalają wiedzę zdobytą na lekcjach, podczas prelekcji i pogadanek oraz warsztatów stacjonarnych. Wędrówki po cennych przyrodniczo oraz kulturowo miejscach Regionu utrwalają więzi uczniów ze swoją „małą ojczyzną”, rozbudzają potrzebę ochrony przyrody i regionalnych tradycji oraz w istotny sposób wpływają na kształtowanie proekologicznych postaw młodego pokolenia.

Około 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach witało wiosnę podczas zorganizowanych przez nas wycieczek po rezerwacie   „Sufraganiec”, szlakiem ścieżki dydaktycznej Nadleśnictwa Kielce. Po części „naukowej” uczniowie odpoczywali przy ogniskach.

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

SONY DSC            SONY DSC            SONY DSC

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Skip to content